Min lokala hjälte

Vasastans unga är trygga men sover dåligt

Vasastans unga har det bra på fritiden och är duktiga i skolan. Men de sover dåligt.
Vasastans unga har det bra på fritiden och är duktiga i skolan. Men de sover dåligt.
Vasastans unga är tryggast i stan. De röker, snusar och dricker allt mindre. Men själen mår inte alltid bra.
Det visar färska siffror som släpps i dag.
– Det borde inte vara så, säger preventionssamordnare Fredrik Nell.

Den så kallade Stockholmsenkäten skickas ut till alla som går i nian och andra ring på gymnasiet. Den görs för att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbing, risk- och skyddsfaktorer och eleverna får svara anonymt på ett 100-tal frågor.

Och när man läser siffrorna ser det fint ut för ungdomarna i vår stadsdel. Vasastanskidsen är de tryggaste i stan. Bland niondeklassarna känner så många som 97 procent av flickorna och 79 procent av pojkarna sig trygga om de går ut ensamma sent en kväll där de bor.

– Det är mycket positivt som händer. Rökning, snusande, alkoholkonsumtion går ner och föräldrarna blir mer restriktiva i sin hållning mot tobak, alkohol och droger.

Bland niorna röker sju procent av pojkarna och 15 procent av flickorna inom Norrmalm stadsdelsområde. På gymnasiet röker 28 procent av pojkarna och 33 av flickorna. Lite förvånande är kanske att snus är så populärt. Norrmalms ungdomar snusar näst mest i stan. 25 procent av pojkarna och fyra procent av flickorna snusar. Men bland niorna hade hela 28 procent av flickorna varit berusade någon gång den senaste månaden, vilket är den högsta andelen i stan.

Och så var det där med sömnen. Andelen som har svårt att somna en gång i veckan eller oftare är inte högre i Vasastan än i resten av stan. Men den ligger ändå runt 40 procent.

– Och den upplevda psykiska hälsan är inte särskilt hög, säger Fredrik Nell.

Orsakerna till det är inte helt lätta att ringa in. Men att unga tycks må sämre är en trend över hela Sverige och stora delar av EU och forskningen vet inte riktigt varför. En förklaring är den så kallade katastrofteorin. Nyhetsflödet präglas av miljöhot och internationella konflikter. En annan orsak är stress. Och dålig sömn gör en stresskänslig.

– Det borde inte vara så här, säger Fredrik Nell. Ungdomarna här har det väldigt bra. De presterar bra i skolan och de flesta säger att de trivs. Många har saker att göra på sin fritid och det brukar man tycka är positivt för hälsan. Ändå mår de dåligt. Det är bekymrande. Så ser det ut i Stockholm och hela Sverige.