Väsby brister i hjälp till hemlösa

Upplands Väsby saknar handlingsplan och mål för att hjälpa hemlösa.

Detta enligt en färsk rapport.

– Vi kan inte rädda alla, men gör ändå mycket, svarar en boendekonsulent.

Men Upplands Väsby kan göra mer för att hjälpa bostadssökande, enligt en rapport som företaget Ernst & Young har gjort på uppdrag av kommunen.

Företaget konstaterar att det saknas en handlingsplan och tydliga övergripande mål för arbetet mot hemlöshet.

Maria Fälth, (KD) ordförande i social- och äldrenämnden tycker däremot att kommunen gör väldigt mycket för hemlösa.

– Vi har till och med fått beröm av regeringens hemlöshetssamordnare. Han tyckte att vi har kommit långt i vårt arbete, bland annat har vi en grupp som jobbar för att förhindra vräkning av personer med missbruksproblem.

Exakt hur många som är hemlösa i Upplands Väsby är svårt att säga.

Carin Erlandh Engman, en av kommunens boendekonsulenter, menar att det är oklart om antalet har ökat eller minskat under 2012.

– Skulle det vara så att ­någon tillfälligt sover i trapp­uppgångar eller liknande informeras vi av hyresvärden och försöker lösa personens situation genom socialtjänsten, säger hon.

– Men hemlös kan man också vara av andra skäl. Vi kan inte rädda alla, men vi gör ändå mycket tack vare bra samarbete med hyresvärdar i kommunen, säger Carin Erlandh Engman.

Kommunen har en boendekedja för personer med missbruksproblem, men det saknas lågtröskelboende för personer som är kvar i sitt missbruk, enligt rapporten.

– Det stämmer att vi saknar ett sådant boende, men det finns heller ingen lag som kräver det. I stället har vi en tät kontakt mellan socialtjänsten och våra hyresvärdar. Så länge det finns en önskan om boende brukar det lösa sig med bostad. Och saknas det bostäder tecknar familje- och individomsorgen avtal med lägenhets­hotell i annan kommun eller på annan ort, säger Maria Fälth.

Fakta

21 var akut hemlösa under 2011

Förra året var 194 personer i kommunen hemlösa.

21 personer definierades som akut hemlösa, alltså personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller som sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Den sista februari ska kommunen svara på den kritik som förs fram i rapporten.