Väsby cykelsatsar – som på 1930-talet

Cyklister i Upplands Väsby omkring 1930.
Cyklister i Upplands Väsby omkring 1930.
Lars Valtersson (MP),  Mathias Bohman (S),  Anders Rosén (V) och Roland Storm (VB).
Lars Valtersson (MP),  Mathias Bohman (S),  Anders Rosén (V) och Roland Storm (VB).
Väsbybor gillar att cykla – precis som de gjort sedan 1930-talet, menar kommunalråden.
Väsbybor gillar att cykla – precis som de gjort sedan 1930-talet, menar kommunalråden.
Väsbyborna har gillat att cykla sedan 1930-talet.
Det menar kommunens kommunalråd som slår ett slag för det fortsatta arbetet med att bygga ut kommunens cykelvägnät.

De senaste åren har cykeln fått ett rejält uppsving som transportmedel.

Men att Väsbybor gillar att cykla är egentligen inget nytt, menar Roland Storm, kommunalråd (VB).

– Cykeln har varit en självklar del av stadsbilden och är del av Väsbys historia. Cykeln har varit både ett viktigt transportmedel och ett sätt att träna genom tiderna, säger han.

Den 26 september manifesterade Väsbys fyra kommunalråd att kommunens cykelsatsningar går framåt. Sedan tidigare finns en politisk överenskommelse om att en tredjedel av alla cykelprojekt i Upplands Väsbys trafikplan ska genomföras innan mandatperiodens slut.

Lars Valtersson,  Mathias Bohman,  Anders Rosén och Roland Storm.

Den här gången valde de fyra kommunalråden att uppmärksamma det pågående arbetet med en ny cykelväg i korsningen Smedbyvägen – Stockholmsvägen.

– De flesta är överens om att cyklingen måste utvecklas för ett hållbart samhälle. Det handlar om utsläpp och partiklar som är skadliga för miljö och hälsa, men också om folkhälsan och att skapa en bättre närmiljö med mindre trängsel i det offentliga rummet, säger Lars Valtersson (MP) till Mitt i.