Väsby deltar i tyst minut

Bild från minnesstunden i Stockholms stadshus för att hedra offren i fredagens dåd.
Bild från minnesstunden i Stockholms stadshus för att hedra offren i fredagens dåd.
– Det är viktigt att vi samlas i gemenskap, säger kommundirektör Hillevi Engström.

För att hedra de fyra offren i fredagens terrordåd i centrala Stockholm kommer de anställda i Upplands Väsby kommun delta i den tysta minut klockan tolv som har utlysts av regeringen. I den mån det är möjligt för arbetet kommer de anställda hålla en tyst minut på sina arbetsplatser.

– Det är viktigt att vi samlas i gemenskap, står upp mot våldet och tillsammans hedrar offren för den tragiska händelsen i Stockholm i fredags, säger kommundirektör Hillevi Engström  i ett pressmeddelande.

Även SL kommer delta i den tysta minuten. Men hur det ska genomföras med bibehållen trafiksäkerhet avgör varje trafikentreprenör. Alla SL-resenärer kommer information om den den tysta minuten.

Hillevi Engström och kommunens säkerhetssamordnare Ulf Palmgren deltog i en rad regionala möten under fredagen för samordning av krishantering.

Under helgen har olika insatser för stöd varit öppna i kommunen. Kommunens socialtjänst har varit tillgänglig enligt ordinarie tillgänglighet och flera trossamfund har öppnat upp för att ge människor stöd i det som inträffat.

Många i Upplands Väsby påverkades när tunnelbana och pendeltåg stängdes av i fredags. Men genom utlysningar i sociala media fick många hjälp att komma hem.

– Utbildningschefen och personal på skolorna gjorde snabbt en kontroll för möjligheter att hålla öppet extra länge på. Men så vitt jag känner till fanns det inget behov, säger Ulf Palmgren, säkerhetssamordnare i Upplands Väsby kommun.

Efter helgen insatser vill Ulf Palmgren lyfta att både kommunens organisatoriska del och politiker har haft ett djup engagemang och samarbetat väl.

– Mitt i den tragiska händelsen tycker jag att vi har haft ett väl fungerande arbete internt. Det är skönt att se att systemet fungerar när vi behöver kliva fram och vara extra aktiva, säger Ulf Palmgren.