Väsby fortfarande långt ifrån jämställt

I Väsby är det stor skillnad på vad män och kvinnor tjänar.

Männen har i snitt 6 600 kronor mer per månad.

– Alldeles för stor skillnad, enligt kommunalrådet.

På torsdag är det den internationella kvinnodagen, som firats sedan början av 1900-talet.

Dagen instiftades för att kvinnor skulle få rösträtt. Nu finns dagen kanske främst för att peka på ojämställdhet mellan könen.

Och sett till statistiken här i Upplands Väsby finns det fortfarande stora skillnader gällande kvinnor och män.

Mest påtagligt är kanske inkomsterna. Männen i Upplands Väsby tjänar i snitt 6 600 kronor mer i månaden jämfört med kvinnorna, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Detta innefattar löner, olika bidrag samt pension.

– Det är förfärligt, alldeles för stor skillnad, säger Maria Fälth (KD), ett av Väsbys två kvinnliga kommunalråd.

Anledningen till att män har högre inkomster är främst att fler kvinnor deltidsarbetar, att kvinnor tar ut mer föräldraledighet och att fler män har riktigt höga löner.

– Kvinnor som stannar hemma tappar i löneutvecklingen. Därför är det viktigt att papporna tar ut en större del av föräldraförsäkringen, säger Maria Fälth.

Trots det stora glappet har kvinnorna knappat in på männens inkomster de senaste tio åren, vilket främst beror på att kvinnornas pensioner har förbättras, enligt SCB.

En annan skillnad mellan män och kvinnor är yrkesvalet. I Upplands Väsby är 96 procent av förskolelärarna kvinnor och 98 procent av byggnadsarbetarna män.

– Det är viktigt att man redan i skolan arbetar kring detta. Att peppa tjejer till att göra sin röst hörd och satsa på naturvetenskapliga ämnen och teknik, säger Kristina Klempt (FP), Väsbys andra kvinnliga kommunalråd.

Vill du fira kvinnodagen i Upplands Väsby kan du göra det med studioförbundet ABF som bjuder in till diskussion, soppa och dansant underhållning på Optimusvägen 12 på torsdag från klockan 17.

Fakta

Stor löneskillnad mellan könen