Väsby har bäst miljöarbete

UPPLANDS VÄSBY Upplands Väsby har utsetts till Sveriges bästa miljökommun 2013 av tidningen Miljöaktuellt. Tidningen har granskat kommunernas miljöarbete.

Nästan alla kommuner, 96 procent, deltog i granskningen som bland annat bestod av en enkät.

Annat som tidningen vägde in var Gröna bilisters kommunrankning, Boverkets miljömålsenkät och data från vattenmyndigheterna.

I Miljöaktuellts granskning fick Upplands Väsby 40,11 poäng av 57 möjliga.