Väsby har för få miljöinspektörer

Kommunen behöver fler miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Annars blir tillsynen lidande.

Men pengarna är slut, enligt politikerna.

Hur vet man som Väsbybo att man inte blir magsjuk av att äta korven i korvkiosken? Att det inte finns giftiga ämnen i biltvätten? Eller att bullret från vägen inte skadar ens hälsa?

Personerna som ska kontrollera detta arbetar på kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Deras uppgift är att se till att det inte bedrivs några miljö- eller hälsofarliga verksamheter i Upplands Väsby.

Men resurserna räcker inte till. Enligt en utredning som gjorts behöver kontoret anställa minst 1,5 tjänster för att täcka behoven. Annars kommer tillsynsutövningen bli lidande. Bland annat kommer det inte att göras så många oanmälda kontroller som är nödvändigt.

– Vi skulle behöva mer resurser, säger Anne-Charlotte Glantz, chef för miljö- och hälsoskyddskontoret.

Men pengarna för att anställa de personer som krävs finns inte.

De styrande politikerna vill inte öppna upp plånboken.

– Därför har vi varit tvungna att prioritera bort vissa saker. Vi har försökt att skala av jämt, så att en enskild verksamhet inte blir extra lidande, säger Anne-Charlotte Glantz.

Förutom att kontrollera verksamheter arbetar kontoret med tillsyn, rådgivning och samhällsplanering.

Varför kan ni inte anställa de personer som behövs?

– Det är en resursfråga. Det finns inte utrymme för det i budgeten, säger Johan Magnusson (C), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Fakta

Skyddar Väsbybor

Miljö- och hälso-skyddskontorets uppdrag är främst att se till att boende i Upplands Väsby inte utsätts för störningar som kan skada hälsan.

Inspektörerna besöker olika verksamheter, som restauranger, bensinstationer och industrier, för att kontrollera att lagar och förordningar följs.

För att klara tillsynen skulle kontoret behöva ytterligare 1,5 tjänster.

Källa: Kommunen