Kvinnor i Upplands Väsby har mest ångest i hela länet

Ångest i Upplands Väsby är högst i Stockholms län.
Ångest, ängslan och oro drabbar framför allt kvinnor.
Sex av tio kvinnor och mer än var tredje man i Upplands Väsby upplever ångest och oro.
Det är högst i Stockholms län – som är värst drabbat i hela landet.

Hur mycket vi än försöker förneka det så är det ett faktum – hösten är snart här och påfallande mörker, skolstart eller en vardag tillbaka på arbete kan alltid ge upphov till viss ångest.

I Upplands Väsby upplever sex av tio kvinnor ångest, och sticker ut från resten av länet med 59 procent.

Vad gäller männen är 35 procent drabbade, vilket är lika högt som i Stockholms stad.

”Värsta” kommunen i länet

I Stockholm län upplever 37 procent av befolkningen någon form av ångest, oro eller ängslan. Siffran är den högsta i hela Sverige. Det framgår av statistik från Folkhälsomyndigheten från 2018.

Skillnaden är stor mellan könen. I Stockholms län upplever 45 procent av kvinnorna lätta eller svåra besvär av ångest, oro eller ängslan. Bland männen är det 30 procent.

Noterbart är däremot att i den kommun där störst andel män har ångest – Salem med 37 procent – är andelen kvinnor med ångest relativt låg jämfört med de ”värsta” kommunerna. 44 procent av kvinnorna i Salem är drabbade.

Kommuner under snittet

I andra Stockholmskommuner är andelen drabbade av ångestsymtomen färre. I exempelvis Vaxholm och Sollentuna är mindre än var fjärde man drabbad. I Lidingö kommun och i Norrtälje har fyra av tio kvinnor ångest, minst i hela länet.

Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten, säger att skillnaderna i psykiskt mående bland invånarna i de olika kommunerna är relativt små:

– När jag tittar på siffrorna för olika kommuner skiljer de sig visserligen åt men det är inte statistiskt säkerställda skillnader, förutom för kommunerna som ligger allra högst respektive allra lägst på listan, där kan man se en skillnad.

– Ångest och oro är så pass vanligt bland befolkningen. När det handlar om lättare psykiska besvär ser vi inte så stora skillnader men det är vanligare bland de som är arbetslösa, har lägre utbildning, ekonomiska problem eller andra riskfaktorer. Vissa av faktorerna är i vanligare i vissa kommuner. Men skillnaderna kan vara stora inom kommunerna.

Här nedan kan du se hur stor andel som har ängslan, oro eller ångest i din kommun.

Fakta

Ångesten i din kommun

Andel invånare med lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest:

Botkyrka

Kvinnor: 42 %

Män: 31 %

Danderyd

Kvinnor: 47 %

Män: 27 %

Ekerö

Kvinnor: 43 %

Män: 34 %

Haninge

Kvinnor: 50 %

Män: 25 %

Huddinge

Kvinnor: 51 %

Män: 33 %

Järfälla

Kvinnor: 44 %

Män: 30 %

Lidingö

Kvinnor: 41 % 

Män: 27 %

Nacka

Kvinnor 44 %

Män 32 %

Norrtälje

Kvinnor: 41 %

Män: 34 %

Nykvarn

Kvinnor: 43 %

Män: 27 %

Nynäshamn

Kvinnor: 47 %

Män: 31 %

Salem

Kvinnor: 44 %

Män: 37 %

Sigtuna

Kvinnor: 44 %

Män: 26 %

Solna

Kvinnor: 51 %

Män: 33 %

Sollentuna

Kvinnor: 49 %

Män: 23 %

Stockholm

Kvinnor: 50 %

Män: 35 %

Sundbyberg

Kvinnor: 53 %

Män: 33 %

Södertälje

Kvinnor: 43 %

Män: 29 %

Tyresö

Kvinnor: 45 %

Män: 29 %

Täby

Kvinnor: 46 %

Män: 29 %

Upplands Väsby

Kvinnor: 59 %

Män: 35 %

Upplands-Bro

Kvinnor: 46 %

Män: 29 %

Vallentuna

Kvinnor: 42 %

Män: 28 %

Vaxholm

Kvinnor: 42 %

Män: 25 %

Värmdö

Kvinnor: 49 %

Män: 30 %

Österåker

Kvinnor: 48 %

Män: 31 %


Totalt:

Stockholms län

Kvinnor: 45 %

Män: 30 %

Riket

Kvinnor: 42 %

Män: 29 %

Källa: Folkhälsomyndigheten