Väsby får miljonbidrag till nya bostäder

Väsby kommun får 10,7 miljoner kronor i statsbidrag för att bygga 649 bostäder.
Väsby kommun får 10,7 miljoner kronor i statsbidrag för att bygga 649 bostäder.
Väsby kommun får 10,7 miljoner kronor i statsbidrag för att bygga 649 bostäder. 234 kommuner i landet får dela på cirka 1,4 miljarder kronor.

Sveriges befolkning har ökat kraftigt de senaste åren. Regeringen har därför infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet i landet.

Väsby kommun har beviljat startbesked för 649 bostäder och får 10,4 miljoner kronor i statsbidrag, meddelar Boverket som administrerar bidraget.

Bidragets storlek avgörs av hur många bostäder som fått startbesked, hur många bostäder som ska byggas i landet totalt och av hur behovet av bostäder för nyanlända ser ut.

Samtliga 234 kommuner som under 2018 ansökte om stödet får bidrag. Sammanlagt delas 1,395 miljarder ut, pengar som ska gå till 65 462 nya bostäder.