Väsby satsar på flexiblare förskola

Mer pengar till skolan men också satsningar på barnomsorg och tennis.

Det var några av nyheterna när Alliansen berättade om nya satsningar i sin budget.

– Vi kan justera uppåt i stället för neråt som många andra kommuner tvingas till, sa Per-Erik Kanström (M) som var noga med att framhålla att Alliansen för en ansvarsfull politik som genererar en god och trygg ekonomi.

Det rör sig om mindre förändringar och kompletteringar som ska klubbas igenom i den så kallade tilläggsbudgeten nu på måndag.

Det blocköverskridande krafttaget för skolan i Väsby, som sjösatts under hösten, tilldelas nu två miljoner kronor i projektmedel. En analys av läget i Väsbyskolorna ska vara klar i slutet av den här månaden.

– Vi ska lägga upp alla olika delar på bordet och sedan får vi under våren prioritera vilka åtgärder vi ska genomföra och få med det i nästa års budgetarbete, säger Per-Erik Kanström.

Barnomsorgen får samtidigt en miljon kronor till att kunna erbjuda service även på obekväm arbetstid.

– Det är svårt att få underlag till ett nattis. I stället skräddarsyr vi lösningar efter föräldrarnas behov, sa Per-Erik Kanström.

Vid pressträffen berättade också Kristina Klempt (FP) att hon kommer att ta initiativ till en utredning om en ny tennishall i kommunen nästa gång Kultur- coh fritidsnämnden sammanträder.

– Det finns 10 miljoner kronor avsatta för 2015 och 2016 för en tennishall i investeringsbudgeten. Det är en bra början, sa Kristina Klempt.

Oppositionspartierna kommer att bli klara med sina skuggbudgetar under veckan.

Fakta

Tio miljoner till tennishall

5,7 miljoner går till grundskolan och förskolan, utöver de redan avsatta 11,2 miljonerna, för att kompensera kostnadsökningar.

Tio miljoner finns avsatta, för 2015 och 2016, för en eventuell tennishall. En utredning inleds i höst.

En miljon kronor går till barnomsorg på obekväm arbetstid.

En miljon kronor går till ett nytt trygghetsprojekt.

Källa: Alliansen i Väsby