Väsbyalliansen budgeterar för knarkhundar

Väsbyalliansen i Upplands Väsby presenterade budgeten för 2020-2022 230519
Maria Fälth (KD), Oskar Weinmar (M), Anki Frickner (C), Eila Bromme (L) och Roland Storm (VB), presenterar Väsbyalliansens nya treårsbudget.
Trygghetskänslor, lärarassistenter och föräldrastöd. Det är huvudsatsningarna i Väsbyalliansens kommande treårsbudget.

 

Oppositionen vill ge mer till skola och klimat – och höja skatten

Under tisdagen presenterade Väsbyalliansen sitt budgetförslag inför 2020-2022. De fem partierna meddelar att man fokuserar på frågor som en åldrande befolkning, trygghet, integration och lärarbrist.

– Vi har stärkt trygghetsarbetet på en rad olika områden. Tyngdpunkten i budgeten fokuserar på barn och unga, säger moderaternas kommunstyrelseordförande, Oskar Weinmar.

”Öka trygghetskänslorna”

I budgetförslaget avsätter partierna en miljon kronor extra för att ”öka trygghetskänslorna i kommunen”, enligt centerpartiets Ann-Christin Frickner.

Efter vårens problem med stök och droghandel vid stationsområdet vill man nu även använda sig av knarkspårhundar, utöver de tidigare satsningarna på övervakningskameror, ordningsvakter och fältare.

– De lägsta frukterna är redan plockade. Vi ger förvaltningen i uppdrag att utveckla nya, direkta trygghetsskapande åtgärder. Till exempel rondering med knarkhund, säger Oskar Weinmar.

Fler lärarassistenter

Utöver den statliga satsningen för att möta den rådande lärarbristen vill Väsbyalliansen avsätta en miljon kronor för att anställa kommunalt finansierade lärarassistenter.

– För att underlätta lärarnas viktiga arbete, för att de ska kunna fokusera på undervisningen, säger liberalernas Eila Bromme.

Engagemang genom idrotten

Bidragen till idrottsföreningarna i Upplands Väsby borde ses över, menar Väsbys bästas Roland Storm.

– Vi vill se över kommunens bidrag en aning, se till så att rätt krona går till rätt ställe, säger han.

Roland Storm understryker vikten av rörelse och friskvård. Enligt honom har antalet unga pojkar som inte idrottar ökat, och han vill öka möjligheterna till organiserad och spontan idrott genom att öka närheten till idrottsanläggningar, utöka Vilundaparkens fotbollshall med läktare, fler omklädningsrum och ett café, samt fortsätta med planeringen av skejtparken i Vilundaparken.

Skulle byggts förra året

När parken slopades i november förra året hänvisade Väsbyalliansen till underfinansiering och sade att man ville hitta en lösning med privata sponsorer.

Under tisdagen säger moderaternas Oskar Weinmar att man slimmat ner den kommunala organisationen och nått ett överskottsmål på strax över 2,5 procent.

– Vi har minskat ner den centrala administrationen, vilket får effekt 2020. Vi vill ha mer kraft ute i verksamheten, säger han.

Väsbyalliansen i Upplands Väsby presenterade budgeten för 2020-2022 Moderaternas Oskar Weinmar 230519

Enligt Oskar Weinmar (M), har kommunen nått ett ekonomiskt överskott genom att slimma ner den kommunala organisationen.

Kulturen behöver inte kosta

Kulturen behöver inte kosta så mycket, enligt Oskar Weinmar. I budgetförslaget vidhåller kommunen nuvarande bidrag till Väsby konsthall och andra föreningar, men utökar inte i budgeten.

– Gestaltning och offentlig utsmyckning behöver inte kosta pengar till exempel. Vi satsar i välfärdens kärna, inte på något extra, det som är ”lök på laxen”, säger han.

Budgeten 2020-2022

Väsbyalliansens satsningar de kommande tre åren:

Fokus på barn och unga:

 • 91 mkr 2020
 • 46,8 mkr 2021
 • 51,7mkr 2022.

Rörelse och friskvård:

 • Utöka Vilundaparkens fotbollshall med läktare, omklädningsrum och café.
 • Fotbollsplanen vid Runbyskolan görs om från 7- till 9-mannaplan.

Stärkt föräldrastöd:

 • Flytta öppna förskolan från utbildningsnämnden till socialnämnden.
 • Ge familjer mer stöd och öka samarbetet med Familjecentralen.
 • Byta namn på öppna förskolan.

Lärarassistenter:

 • Kommunen vill anställa fler lärarassistenter, skjuter till en miljon kronor.
 • Trygghetsarbete:
 • Göra ny trygghetsundersökning.
 • Ta in knarkhundar, bland annat.
Källa: Väsbyalliansens budgetförslag 2020-2022