Väsbybo förgrep sig på barn i sitt hem

Förskolan anade oråd och slog larm. I och med det började Väsbybons upprepade övergrepp på barn att nystas upp.

Nu har mannen dömts till fängelse.

De utsatta barnen fanns i den nu dömde mannens nära bekantskapskrets och tillbringade mycket tid hemma hos honom och hans familj. Det var också där som övergreppen begicks.

Det var efter att misstankar väckts om att mannen hade förgripit sig på en flicka som hennes förskola kontaktade socialtjänsten. Den gjorde i sin tur en polisanmälan. Polisen misstänkte snart att Väsbybon även begått brott mot andra barn i sin omgivning och ytterligare förundersökningar inleddes.

Enligt åklagaren Emelie Källfelt är mannens övergrepp på förskoleflickan jämförbara med samlag. Sexualbrotten har inneburit en mycket allvarlig kränkning av hennes personliga integritet och orsakat psykiskt lidande, slår tingsrätten fast i domen.

Mannen dömdes för två fall av våldtäkt mot barn i förskoleflickans fall, och sexuellt ofredande mot samma barn och ytterligare en flicka i familjens umgängeskrets. Bland bevisningen fanns flera Facebook-konversationer mellan mannen och den ena flickan som uppmanas att inte vara en ”tjallare”.

Väsbybon stod åtalad för upprepade övergrepp mot ytterligare ett barn i familjens närhet, men här ansåg tingsrätten att bevisen var otillräckliga.

Mannen dömdes till fängelse i två år och tre månader. Han ska även betala 80 000 kronor respektive 25 000 kronor till de två flickorna.

– Straffet är för lågt. Eftersom minimistraffet för våldtäkt mot barn är två år, och det här är två fall, bör domen överstiga tre år. Dessutom anser jag att skadeståndet bör ligga på 200 000 kronor, inte 80 000 som tingsrätten ansett att den dömde ska betala till min klient, säger Victor Carlberg, förskoleflickans ombud.

ombudet till ett av de andra barnen berättar att domen redan är överklagad eftersom påföljden anses vara för lindrig.

David Hall, den dömdes ombud, säger att hans klient nekar till anklagelserna och att målet innebär en ”oerhörd psykisk belastning” för mannen. Väsbybon, som är tidigare ostraffad, ska bli kvar i häktet tills domen vinner laga kraft.

Fakta

Så här säger lagen

Våldtäkt mot barn är att ha samlag med ett barn under 15 år eller att genomföra en handling som till kränkningens art eller omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag.

Straffet är lägst två och högst sex års fängelse. Vid grovt brott är straffet lägst fyra och högst tio år.

Den som sexuellt berör ett barn under 15 år eller får barnet att medverka i en sexuell handling, som inte är sexuellt tvång eller våldtäkt, döms för sexuellt ofredande.

Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Källa: Brottsbalken