Väsbybor nöjda med livet – i stort sett

Upplands Väsby 96,6 procent av alla Väsbybor är mycket eller ganska nöjda med livet i allmänhet. Det visar årets medborgarundersökning som SCB gjort på uppdrag av länsstyrelsen. Bara invånarna i Tyresö och Nykvarn är mer nöjda med livet visar undersökningen.

Den egna ekonomin ser Väsbyborna däremot inte lika ljust på. Där är motsvarande siffra 81,1 procent. Och när det gäller det allmänna hälsotillståndet ligger bara Södertälje och Norrtälje efter Väsby. Bara 90,9 procent är ganska eller mycket nöjda med hälsan.

Totalt deltog omkring 15 000 personer i länet i undersökningen.