Så gick det för partierna i kyrkovalet

Valdeltagande var som högst i Fresta församling.
Valdeltagande var som högst i Fresta församling.
2013 röstade 2000 Väsbybor i kyrkovalet, i år: drygt 3000. Kanske ligger ett ökat intresse till följd av en debatt om vikten av att rösta i kyrkovalet bakom det ökade valdeltagandet.

Att intresset för kyrkorvalet har ökat är tydligt i Upplands Väsby. Drygt 3000 medlemmar röstade i år jämfört med 2000 år 2013. Samtidigt har antalet medlemmar minskat i alla tre församlingar.

Valet fick mer mediafokus i år

Vad det ökat intresset beror är svårt att peka ut. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat, tror Lena Kanström från Kyrkans väl som är ordförande i Hammarby församlings kyrkofullmäktige. Men en viktigt förklaring är troligtvis att valet har uppmärksammats mer både av kyrkoaktiva och media.

– Vi har stått både i centrum och vid stationen tre lördagar innan valet. Detsamma vet jag att även Socialdemokraterna har gjort, säger Kanström (Kyrkans väl).

Men hon tror även att det finns ideologiska skäl till att fler väljer att rösta.

– Jag tror att många väljer att rösta just för att minska Sverigedemokraternas inflytande.

Integrationsarbete skapar intresse

Samtidigt tror hon att fler medlemmar kan ha fått upp ögonen för kyrkans verksamhet. Där kan både ett större intresse för kulturella aktiviteter som konserter och kyrkans arbete i integrationsfrågor spela in.

– Sen 2013 har Hammarby församling arbetat mycket med integrationscaféer. Där kan jag tro att människorna som går på caféet också vill stödja kyrkans verksamhet.

Att valdeltagandet ökat gick inte helt smärtfritt. I många valdistrikt i Stockholm var köerna långa och väljarna fick vänta länge för att rösta.

– Vi blev förvånade av det stora intresset. I Hammarby var det kö ut till gatan. Vi fick utöka våra valbås när vi såg hur det var.

In för nästa val kommer Hammarby församling se över vad som kan göras för att underlätta och effektivisera röstningsförfarandet.

– Det måste vi göra. Det byggs mycket i centrala Väsby så vi måste tänka till, säger Lena Kanström (Kyrkans val).

Fakta

Preliminärt valresultatet

Eds församling

 

Fresta församling

 

Hammarby församling

Källa: Svenska kyrkan
Fakta

Valet i siffror

3086 av 9712 röstberättigade medlemmar i svenska kyrkan röstade i kyrkovalet i samtliga tre församlingar i Upplands Väsby. 2013 röstade 2151 av 20747 röstberättigade medlemmar.

Valdeltagande 2017: 15,87 procent

Valdeltagande 2013: 10,37 procent

 

Eds församling

 

Valdeltagande 2017: 17,9 procent

Valdeltagande 2013: 11,6 procent

 

Fresta församling

Valdeltagande 2017: 18,92 procent

Valdeltagande 2013: 10,9 procent

 

Hammarby församling

Valdeltagande 2017: 13,19 procent

Valdeltagande 2013: 9,6 procent

Källa: Svenska kyrkan