Väsbyborna får tycka till i enkät

För några år sedan fick Väsbyborna tycka till i en medborgarenkät. Nu är det dags igen – den här gången på nätet.

– Vi behöver fråga folk vartannat år eftersom det flyttar in så många, säger Johannes Wikman.

Kommunstrategen Johannes Wikman är entusiastisk över den nya enkäten där Väsbyborna kan tycka till om sin kommun.

Enkäten består av ett antal frågor, bland annat om vad kommunen ska satsa på, hur parker och grönområden ska användas och hur trygga Väsbyborna känner sig. De som fyller i enkäten kan gradera svaren i allt från bra till dåligt.

– Med svaren i enkäter kan man se ett mera tydligt mönster och dra slutsatser av vad folk tycker och tänker. Enkäterna kompletterar därför det som kommer fram i dialoger, säger ­Johannes Wikman.

Den nätbaserade enkäten är ett forskningsprojekt mellan kommunen, Stockholms universitet och Tekniska högskolan för att ge Väsbyborna bättre möjligheter att påverka kommunens planer inför beslut.

Men hur kan ni få Väsbybor som inte har datorer hemma att svara?

– Biblioteket har ju datorer. Eller så kan man skriva på en lapp och lämna in till kommunhusets entré eller ringa, säger Johannes Wikman.

Enkäten har vissa likheter med den medborgar­enkät i pappersform som gick ut för några år sedan. Den kostade kommunen cirka 100 000 kronor. Den nu aktuella kostar inte alls lika mycket, enligt Johannes Wikman.

Han säger att det är viktigt att fråga folk vartannat år eftersom det flyttar in så många.

– Varje år har vi 3 000 personer som flyttar in och ut.

Väsby kommun har arrangerat medborgardialoger tidigare men Johannes Wikman säger att enkäter ändå behövs.

Fakta

Underlag för bättre beslut

Resultatet från enkäten kommer att presenteras för kommunens politiker och tjänstemän.

Kommunledningen i Väsby har jobbat med medborgardialoger sedan 2010.

Med bättre kunskap om vad invånarna tycker kan ledningen i kommunen fatta bättre beslut.