ANNONS

Väsbyborna kan få snabbare tåg

Tätare bussturer och färre uppehåll på tåget in mot Stockholm. Väsbyborna är vinnare i ett nytt förslag från SL som nu ska ut på remiss.
ANNONS

SL har tagit fram ett förslag på förändringar i kollektivtrafiken som om de blir verklighet kan börja gälla från den 1 december.

Även om det kanske inte är Väsbyborna som SL har haft för ögonen när de planerat förändringar för pendeltågen så kan många Väsbypendlare ändå dra nytta av förslagen.

En idé är nämligen att sätta in två extra tåg varje timme mellan Märsta och Älvsjö/Tumba som ska stanna vid färre stationer mellan Väsby station och Solna, vilket alltså ger en snabbare resväg in till Stockholms central.

Enligt SL hänger förslaget dels ihop med renoveringar av gamla Årstabron, dels med att man vill erbjuda resenärer längst ut på linjen en snabb resa in mot centrala Stockholm.

Varje år får SL ta emot tusentals önskemål från resenärer om förändringar i kollektivtrafiken. Och att det faktiskt kan löna sig, syns det i de föreslagna förändringarna. Till exempel motiveras de senare bussturerna mellan Väsby och Vallentuna med att sådana önskemål framförts av personal inom hemtjänsten som slutar vid klockan 22.

– Resenärernas önskemål har stor påverkan. Sedan tittar vi på reseströmningar för att se vilka linjer som många använder och om det finns speciella tider på dygnet som vi måste förstärka, säger Lovisa Åbom på SL:s presstjänst.

Kommunerna ska lämna in sina synpunkter senast i början på maj.

Fakta

Förändringar i busstrafiken

Linje 524, (Väsby–Vallentuna): Fler avgångar kvällstid.

Linje 533, (Väsby station–Breddens industriområde–Rotebro): En avgång till i vardera riktning övervägs på grund av hög belastning.

Linje 534, (Väsby station–Breddenskolan): Kan förlängas till Breddenvägen/Kanalvägen för bättre tillgänglighet till Infra city.

Linje 560, (Väsby station–Jakobsbergs station): Tätare trafik på helger föreslås och förlängd 30-minuterstrafik vid högt resande.

Linje 568, (Väsby station–Löwenströmska): Föreslås bland annat få förlängd 15-minuters­trafik på grund av många resenärer.

Källa: SL

ANNONS