Väsbyborna vill ha kvar sina skogar och åkrar

Upplands Väsby Upplands Väsby och Sollentuna samarbetar för att skapa en attraktiv stadsdel i Rotebro och Älvsundalen. Kommunerna ville därför höra medborgarnas synpunkter. I fredags var sista dagen och Upplands Väsby fick in ett sjuttiotal åsikter. Synpunkterna var att grustaget borde förtätas, men att åkrar och någon skog bör bevaras. Koloniområdet är också något som Väsbyborna vill bevara.