ANNONS

Väsbybornas ångest är högst i länet – kan bero på sociala medier

stressad ångest höstångest
Många av våra av patienterna på Väsbys psyskiatriska mottagning är ofrivilligt socialt isolerade, enligt klinikens enhetschefer.
Många upplever ängslan, oro eller ångest i Upplands Väsby, särskilt kvinnor. På den psykiatriska mottagningen i Väsby tror man att sociala medier kan vara en orsak till ökad stress och press. Men genom att göra små förändringar kan livet bli lite lättare.
ANNONS

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att sex av tio kvinnor i Upplands Väsby upplever ångest vilket är den högsta andelen i hela Stockholms län.

Bland männen i Väsby är ångesten också bland de högsta i länet, och drygt var tredje man upplever den.

Lisa Sjölin är enhetschef på Sigtuna och Upplands Väsbys psykiatriska mottagning, och Ulrika Lilliesköld är biträdande enhetschef. Mottagningen är specialiserad på psykiatriska sjukdomar som till exempel svåra depressioner, ångesttillstånd, neuropsykiatriska diagnoser och PTSD.

De menar att en del av ångesten och oron kan ha med brott och oroligheter som ägt rum i Väsby att göra. Det kan bidra till att en del känner sig otrygga och inte vågar gå ut.

– Vi tar ju framför allt emot patienter från Väsby och Märsta. Vi upplever kanske inte att man mår sämre i Väsby än i Märsta men vi märker att fler känner sig rädda och otrygga i Väsby kommun, säger enhetschefen Lisa Sjölin.

Hög ångest bland kvinnor

Men framför allt betonar enhetscheferna betydelsen av sociala medier, som enligt dem får en person att jämföra sig med andra i större utsträckning. Särskilt kvinnor.

– Det har nog alltid varit så att det ställs högre krav på kvinnor både vad gäller prestationer som höga betyg och på utseende, som vikt och så. Särskilt pressen på att få höga betyg upplever vi har ökat. Sociala medier har gasat på det jämförandet, säger Lisa Sjölin.

Kvinnor i Upplands Väsby har mest ångest i hela länet

ANNONS

Men att fler kvinnor än män upplever oro och ångest är inget nytt enligt henne.

– Vi ser inte att vi har en större tillströmning av kvinnor, det har alltid varit så. Men det kan vara så att de först söker hjälp på en annan nivå. Om man har ångest eller oro ska man först söka sig till primärvården. Sedan remitteras man till psykiatrin om man mår riktigt dåligt.

Mindre förändringar kan göra stor skillnad

Att uppleva viss ångest, oro eller stress emellanåt är naturligt, enligt enhetscheferna.

För att minska ångest kan livsstilsfrågor och dagliga rutiner som sömn, vad man äter och fysisk träning eller aktivitet vara bra utgångspunkter. Hjärnan behöver fysisk aktivitet och kroppen likaså.

Upplever man att det är för mycket kan man söka sig till primärvården eller försöka prata med någon.

– I dag är det lättare att prata om psykisk ohälsa, det är inte lika stigmatiserat och det är bra. Det är inget konstigt att berätta att man har en depression och att man får behandling, säger biträdande enhetschef Ulrika Lilliesköld.

– Man måste se över sin situation lite och se hur man lever sitt liv. Känner man att man har ångest kanske man i första hand kan prata med vänner och familj och läsa sig till information, säger enhetschef Lisa Sjölin.

– Och begränsa skärmtiden, den kan störa sömnen och minska fysisk aktivitet vilka båda är viktiga för den psykiska hälsan, säger Ulrika Lilliesköld.