Väsbyhem planerar storbygge i Sigma

Väsbyhem vill bygga 270 nya lägenheter och en större förskola i stadsdelen Sigma.

Ett visst frågetecken sätts dock för Hasselbadets framtid.

Det är i området kring gamla Hasselskolan, som revs 2013, som det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem nu planerar för 270 nya lägenheter.

Väsbyhems förslag innebär 12 flerbostadshus med mellan fyra och sex våningar. I ett av husen föreslås också en förskola med 130 platser.

Frågan skulle egentligen ha tagits upp på Miljö- och planutskottets sammanträde i slutet på augusti men beslutet att upprätta ett förslag till detaljplan har nu skjutits fram till utskottets möte i oktober.

– Anledningen till att vi inte kunde ta det i augusti var att ramavtalet med Väsbyhem ännu inte var helt färdigförhandlat men arbetet med projektet pågår för fullt, säger Lennart Olsen (MP) som är ordförande i utskottet.

Hasselbadets framtid är dock något mer osäkert. Badanläggnings skick ska utredas för att se om renovering behövs. En byggnad som ligger intill badet och som bland annat innehåller idrottshall och duschutrymme föreslås ska rivas.

Tidsplanen för projektet ska uppdateras under hösten men enligt nuvarande plan skulle byggstart vara möjlig under 2018. En tredjedel av bostäderna skulle då kunna färdigställas under 2019 och resterande del under 2020.