ANNONS

Väsbys bästa vill ha bibliotek i kulturhuset

Rolad Storm från Väsbys Bästa vill bevara kulturhuset.
Rolad Storm från Väsbys Bästa vill bevara kulturhuset.
Planerna för det gamla Kulturhuset är ovissa. Peab som äger marken bill bygga nytt lägenhetshus med affärer i markplan. Men Väsbys bästa tänker kämpa för att det blir ett bibliotek och ett seniorernas hus i lokalerna.
ANNONS

Peab som äger det gamla kulturhuset på Centralvägen har sagt att de vill riva och bygga ett nytt flerfamiljshus med affärer på markplan. Men än har kommunstyrelsen inte beslutat om att en ny detaljplan ska tas fram.

Stadsbyggnadskontoret är hårt belastat och från kommunstyrelsen håll har annat prioriterats, som fyrklövern och Väsby entré.

Oklar framtid för kulturhuset

Men alla i majoriteten är inte positiva till Peabs planer att riva. Väsbys bästa vill se ett bibliotek och ett seniorernas hus i den befintliga byggnaden.

– Det finns många planer på att bygga fler bostäder i Väsby. Det som däremot saknas är ett funktionellt och bra bibliotek och ett föreningarnas eller seniorernas hus, säger Roland Storm (VB).

Oavsett kulturhusets framtid behöver kommunen hitta nya lokaler för biblioteket. Lokalen håller inte eftersom böckerna väger för mycket och gymnasiet behöver lokalerna för sin verksamhet.

”Som ung kvinna vill jag känna mig trygg”

ANNONS

– Jag tycker att det vore synd om kulturhuset rivs, det är ett fint exempel på 60-talshus från folk- och medborgarrörelsens tid. Eftersom detaljplan inte tillåter bostäder finns risken att det blir en grusplan i många år. Det bästa vore om huset byggdes om, biodelen kan bli ett nytt bibliotek med glasad fasad ut mot Centralvägen, Kommunen kan sedan långtidshyra huset av Peab, säger Roland Storm.

ANNONS