Väsbys elever är dåliga på matte

Upplands Väsby Över en fjärdedel av eleverna i Väsbys ­kommunala skolor misslyckades med att nå de nationella målen för matematik, enligt en undersökning som Skolverket gjort bland landets niondeklassare.

I Stockholms kommun var det 15 procent av eleverna som inte nåde målen.

Väsbys elever låg däremot över snittet när det kom till målen för svenska- och engelskkunskaper.