Väsbys kvinnor står utan skyddat boende

När kvinnojouren i Upplands Väsby stängde ner strax innan jul försvann också det skyddade boende som jouren drev. Nu måste kommunen öka arbetet för våldsutsatta.

– Vi har alltid haft det yttersta ansvaret, säger Maria Fälth (KD), ordförande i social- och äldrenämnden.

Men när Väsby kvinnojour lade ner sin verksamhet den 19 december förra året försvann viktiga resurser i arbetet för våldsutsatta kvinnor. Bland annat försvann jourens lägenhet som tjänat som skyddat boende.

Nu är det upp till kommunen att ordna ersättning.

Maria Fälth tycker att kvinnojouren lämnar ett tomrum efter sig.

– Ja, det gör de verkligen. Många kvinnor har sökt sig till kvinnojouren, just för att de inte är en myndighet.

I och med att kvinnojouren lagt ner måste kommunen utveckla sitt arbete för våldsutsatta.

Hittills har det varit lugnt. Över julledigheten har telefonen stått tyst hos kommunens familjefridssamordnare. Inte oväntat, enligt Gudrun Kasthed som ingått i kvinnojourens styrelse. Hon tror att mycket våld i hemmen sker under storhelger, men att hjälp söks först senare.

– Det är en missuppfattning från massmedia att trycket är hårt under helgerna. Det är ju inte så lätt att ta kontakt när gubben är hemma, säger hon.

Nu kommer Upplands Väsby kommun att utöka sitt familjefridsarbete och man verkar vara inställda på att ta över det arbete jouren tidigare gjort.

– Vi har sedan förra året en familjefridssamordnare. Redan det är en extra resurs, säger Maria Fälth.

Kommunen söker också en del statliga pengar från Socialstyrelsen som de från början skulle ha sökt ihop med kvinnojouren.

Totalt söks drygt en miljon kronor, varav 360 000 kronor för utbildningsinsatser och resten för en anställd som enligt Maria Fälth ska ”ha uppgifter som tidigare legat på den som varit anställd från kvinnojouren, till exempel råd- och stödkontakt”.

Upplands Väsby kommun erbjöd sig innan nedläggningen att betala jourens anställda i tre månader i väntan på det föreningsbidrag de behövde. Men jouren tyckte att erbjudandet var snålt och osäkert.

– Ska vår anställda leva på luft? I Märsta och Sigtuna kommuner har gått in och förskotterat två, tre år, säger Gudrun Kasthed.

Fakta

De kan hjälpa

Kommunens växel: 08-590 970 00

Familjefridssamordnare: 08-590 977 73

Socialjouren: 08-444 45 03

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Polisen: 114 14

Källa: Väsby kvinnojour