Väsbys skolor klarade kraven

Väsby kommun har fått grönt ljust av Skolinspektionen som tidigare riktat kritik mot kommunen på flera punkter.

– Vi har gjort ett hårt arbete och alla som har varit med ska ha en eloge, säger utbildningschefen Astrid Täfvander.

Skolinspektionen genomförde förra året en tillsyn i kommunen. Förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen granskades. På sju punkter fick kommunen kritik.

Nu har kommunen åtgärdat bristerna och i förra veckan gav Skolinspektionen kommunen godkänt på alla punkter.

– Att vi får grönt rakt igenom är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vi har en bra organisation, säger Astrid Täfvander.

Bland åtgärderna som vidtagits nämner Astrid Täfvander att kommunen blivit bättre på att analysera skolresultaten.

– När vi blir bättre på att analysera resultaten är förhoppningen att resultaten också ska bli bättre men det är ett långsiktigt arbete, säger hon.