Väsbys skolval – så många får sina förstahandsval

Breddenskolan i Upplands Väsby.
79 elever har fått plats på Breddenskolan.
Många av Väsbys äldsta förskolebarn har anledning att fira. Nio av tio får plats på den skola som de önskade i första hand i årets skolval.

Många av barnen som ska börja förskoleklass i Väsby till hösten kan räkna med glada besked. Av de som gjort ett aktivt skolval – 557 stycken – får 92 procent plats på den skola de önskat.

– Vi har utökat de kommunala platserna så att alla ska få plats. Sen har till exempel Sandbergska (fristående skola, reds. anmärkning) ökat med en förskoleklass i år, säger Maria Jonsson, projektsamordnare på utbildningskontoret.

Nästan hälften av de sökande, 246 barn, får plats på en friskola.

Många gör inget aktivt val

Av totalt 630 barn som ska börja förskoleklass är det 73 stycken som inte gjort ett aktivt skolval. Enligt Maria Jonsson beror siffran dels på bristande engagemang, dels på språkförbistringar.

– Det är de två anledningar som vi alltid tänker på. I år har vi gjort en extra insats då vi har skickat ut information på olika språk om vikten av att göra en skolansökan.

De 73 barnen placeras enligt den relativa närhetsprincipen, vilket ofta innebär en plats på närmsta kommunala skola.

Fler söker sig bortom kommunen

15 barn har sökt en skola utanför kommunen. Det är en ökning jämfört med tidigare år, säger Maria Jonsson.

– Många föräldrar jobbar utanför kommunen och då tar de med sig barnen och lämnar på förskolan.

De som fått plats på en kommunal skola ska bekräfta platsen senast den 5 april.

Fakta

Så valde barnen

Så många får plats i de kommunala skolorna

Bollstanäs skola – 84 elever.
Breddenskolan – 79 elever.
Runbyskolan – 104 elever.
Väsby skola – 104 elever.

Så många får plats i de fristående skolorna

Engelska skolan – 24 elever.
Frestaskolan – 42 elever.
Odenskolan – 33 elever.
Sandbergska competens – 51 elever.
Sverigefinska skolan – 14 elever.
Vikskolan – 46 elever.
Vittra Väsby – 36 elever.

Källa: Upplands Väsby kommun