Väsbys taxor ökar mest

Priserna för el, värme, vatten och avfall har ökat med 95 procent på 20 år.
Priserna för el, värme, vatten och avfall har ökat med 95 procent på 20 år.
Priserna för el, värme, vatten och avfall har ökat med 95 procent i Upplands Väsby de senaste 20 åren. Det är den största ökningen i hela länet.

I den omfattande Nils Holgersson-rapporten är Upplands Väsby den kommun i Stockholms län där taxorna för el, värme, vatten och avfall har ökat mest under de senaste 20 åren.

Prisökningen ligger på 95 procent, men då bör det påpekas att kommunen 1996 hade lägst taxor i länet, medan man nu ligger i mitten av prisskalan.

Prisökningen har flera orsaker, menar man från kommunens håll. Gällande avfallshantering poängterar man till exempel att servicen har utvecklats och öppettiderna på återvinningscentraler har förlängts.

– Denna service leder inte bara till hög kundnöjdhet utan även till betydande miljövinster, säger Ali Kashefi (S), ordförande på teknik- och fastighetsutskottet.

Kommunen är inte leverantör av el eller fjärrvärme. Dessa avgifter och taxor sätts av respektive leverantör.

– När det handlar om vatten och avlopp drivs detta i ett eget affärsområde. Upplands Väsby kommun har en välskött va-anläggning med relativt låga kostnader och låg taxa i jämförelse med andra kommuner i regionen, säger Ali Kashefi och fortsätter:

– Jämför man till exempel brukningsavgifterna inom Stockholms län är avgiften för en villa i Upplands Väsby bland de mest prisvärda i länet.

Fredrik Engdahl, ordförande i Upplands Väsby Villaägarförening, är inte särskilt orolig för att den procentuellt sett höga prisökningen på el, värme, avfall och vatten ska påverka attraktionskraften för folk att vilja bo i kommunen.

– Om trenden skulle hålla i sig kan kanske attraktionskraften påverkas, om än marginellt. Om ökningen fortsätter vara större än i andra kommuner i länet måste vi självklart se över vad vi kan göra för att påverka situationen.

Han uppmanar villaägare att hålla koll på vad som händer med kostnaderna framöver.

– Det är självklart inte bra när priserna stiger procentuellt mer än hos andra. Det är något man framöver bör vara vaksam över.