Vasen stänger nästa år

De som bor på Vasen i dag måste flytta. Om alla kan stanna i stadsdelen är inte säkert.
De som bor på Vasen i dag måste flytta. Om alla kan stanna i stadsdelen är inte säkert.
Nu är det bestämt att Vasens äldreboende ska läggas ner. I går, torsdag, klubbades beslutet igenom i stadsdelsnämnden. De knappt 70 personer som bor där nu får flytta och placeras på annat håll.

Vasens äldreboende ligger i ett ganska slitet hus från 70-talet. För drygt två år sedan dömde Arbetsmiljöverket ut badrummen i fastigheten. De är för trånga att jobba i när personalen ska lyfta de boende eller vända någon som sitter i rullstol. Verket har därför förbjudit staden att fortsätta bedriva äldrevård på Vasen innan badrummen byggts om. Samma sak har hänt med andra äldreboenden i stan.

Förbjudet gäller från den 1 december 2017.

Detta, samt att behovet av vårdplatser för äldre på Norrmalm sjunker under de närmaste åren, ligger till grund för beslutet att lägga ner äldreboendet och bygga ett nytt i Hagastaden. I går sa stadsdelsnämnden därför upp hyreskontraktet för Vasen med fastighetsägaren Micasa. Det betyder att de som bor på Vasen måste flytta därifrån.

– De kommer att få välja annat boende i Stockholm, säger Helena Andersson, enhetschef på Norrmalms beställarenhet och ansvarig för biståndshandläggarna.

Moderaterna och Liberalerna ställde sig bakom beslutet men ville också att förvaltningen borde jobba mer med att se till att det finns tillräckligt många platser på Norrmalm. De påpekade att behovet ökar igen efter år 2020.

I nästa vecka hålls möten med anhöriga för att ta reda på var de boende vill hamna i stället. Men risken finns att hamna utanför Norrmalm.

– Det kan vara svårt att möta exakta önskemål. Om alla vill till Sabbatsbergsbyn blir det svårt. Men jag hoppas att vi ska kunna tillmötesgå dem.

En förvånande detalj är att uppsägningstiden är två år samtidigt som Arbetsmiljöverkets förbud kom redan i december 2013. Stadsdelsförvaltningen åker därmed på att betala tomgångshyra för Vasen under ett år.

Vad som sedan händer med huset är inte bestämt.

– Som fastighetsägare får vi tillsammans med övriga intressenter i staden titta på hur det ska användas, säger Micasas vd Maria Mannerholm. Det är både huset och tomtmarken att ta ställning till. Det är ytterst en fråga för stadens ledning vad vi använder dem till.