Väsjöbygget har startat

Det kommunala vattnet slogs symboliskt på och provsmakades 
i ­Södersätra.
Det kommunala vattnet slogs symboliskt på och provsmakades 
i ­Södersätra.
Förra veckan tog kommunen det första spadtaget i Väsjöområdet.

Nu har Sollentunas nya bostadsområde officiellt börjat byggas.

I torsdags samlades politiker, kommunalråd, byggherrar och grannar i närområdet för att gräva ett första symboliskt spadtag i Södersätra.

I praktiken satte dock arbetet igång redan tidigare i augusti.

Men ännu byggs inga nya hus. Arbetet handlar än så länge om rena förebredelser, framförallt i form av att dra kommunalt vatten och avlopp till området.

Södersätra har tidigare varit ett sommarstugeområde, men ska nu göras redo för nya permanentbostäder.

– Det här är det första konkreta som görs efter många års planering, så det känns stort att något äntligen händer, säger Mattias Berg, kommunens kommunikatör för projektet Väsjön.

Arbetet kommer inte att innebära några hinder för trafiken annat än för dem som bor i området. Grannarna kan också komma att störas av byggarbetet.

– Vissa dagar kommer det att vara en del omak för dem som bor precis där vi gräver, det går inte att komma runt. Men de gynnas också mest av att vi bygger här, ­säger Mattias Berg.

Väsjöprojektet omfattar ett stort antal delområden och detaljplaner.

Vissa av dem har inte varit ute på samråd ännu och för andra har planarbetet inte ens börjat.

Nästa område där byggstart planeras inom en snar framtid är Väsjö torg, närmast Väsjöbacken.

Där pågår markförsäljningar just nu, och arbeten med mark och infrastruktur kommer att starta under hösten.

Lokaltidningen Mitt i har flera gånger skrivit om kommunens förslag på att ha en linbana mellan Häggvik och Väsjön.

Under våren och sommaren har förslaget varit på samråd, och massvis av synpunkter har kommit in från privatpersoner. Framförallt är oron för insyn och buller stor.

– Skall vi ha farkoster farandes förbi våra fönster varje dag och natt (var trettionde sekund)? Ett otroligt tanklöst och känslokallt förslag, skriver en person i ett yttrande.

– Vi är oroliga för insyn över vårt boende vilket kommer att störa vårt privatliv. Något som vi stark motsätter oss, skriver flera andra i likadana yttranden.

Kommunens politiker har ännu inte tagit ställning till samrådsyttrandena. Beslut om hur man ska gå vidare väntas först under september.

Exakt hur många nya bostäder som kommer att byggas i Väsjön är inte klart.

Men kommunens riktmärke är 3 000. De bostäderna kommer i så fall att dyka upp över tid – ett par decennier, enligt Mattias Berg.

– 3 000 bostäder innebär 10 000 nya invånare. Det är större än Sollentunas största kommundelsområde. Sådant tar tid, säger han.