(rubrik saknas)

”Vi har tagit bort den bebyggelse som inkräktar på själva sportfältet”, säger stadsarkitekt Jan Enfors, här med planarkitekt Emma Tönnerfors.
”Vi har tagit bort den bebyggelse som inkräktar på själva sportfältet”, säger stadsarkitekt Jan Enfors, här med planarkitekt Emma Tönnerfors.
Mer grönytor och minde trafik och bebyggelse.

Det är huvuddragen i kommunens nya vision om Edsbergs sportfält.

Men folkomröstningen kan ställa allt på ända – om räkningen blir godkänd.

Att bygga eller inte bygga – det är frågan. Åtminstone när det handlar om Edsbergs sportfält. Kommunens planer på att bebygga fältet, som ett led i det omfattande Väsjöprojektet, är en av Sollentunapolitikens hetaste potatisar just nu. Det första förslaget mötte så häftig kritik att kommunen helt sonika slängde det i papperskorgen, lyssnade på opinionen och började om från början.

Lokaltidningen Mitt kan nu berätta om ett kraftigt reviderat programförslag som ska behandlas vid nästa kommunstyrelsemöte, den 16 april.

– Vi har gjort ett totalt omtag. Man kan se en oerhört tydlig konsekvens av dialogen med boende, föreningar och företag, säger Thomas Ardenfors, orförande i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

Stadsarkitekt Jan Enfors, som tillsammans med planarkitekten Emma Tönnerfors arbetat med förslaget, beskriver en ny gestaltning där trafik och bebyggelse underordnas grönytor och vattenspeglar. Bland annat har en av vägarna i det tidigare förslaget tagits bort helt.

– Vi har tagit bort den bebyggelse som inkräktar på själva sportfältet. Det kommer att bevaras, och utvecklas ännu mer, säger Jan Enfors.

Förslaget binder också samman stadsdelarna bättre.

– Sportfältet blir den centrala delen i hela området, det vill säga hela det nya Väsjöområdet och det befintliga Edsberg.

Sollentunapartiet har varit språkrör för folkstormen och har som enda parti i kommunfullmäktige drivit frågan om att stoppa planerna på att bygga vid sportfältet. Gruppledaren Ingwar Åhman-Eklund låter sig inte imponeras.

– Man försöker sol- och våra Sollentunaborna med snygga gräsytor, men helheten är faktisk värre än det gamla förslaget. De har inte förstått vitsen med det hela – det är att dalgången ska vara en obruten grön linje. Nu kommer det att bli hus i bakgrunden i alla fall.

Även den folkomröstning om bebyggelse vid sportfältet som Sollentunapartiet drivit igenom omgärdas av en konflikt. Kommunen håller just nu på att kontrollräkna de över 5 000 underskrifterna.

– Det fanns indikationer på att allt inte stämde, säger Thomas Ardenfors (M).

– Det är självklart att det kontrolleras, men vi ska kontrollera deras kontroll, replikerar Ingwar Åhman-Eklund (SP).

Thomas Ardenfors säger att det förslag Sollentunapartiet visat upp i samband med namninsamlingen är det förslag som förkastades av utskottet för två år sedan.

– Jag menar att de gett en grovt felaktig bild.

Ingwar Åhman-Eklund ser inga problem med detta.

– När det blir en folkomröstning tar man ställning till ett helt grönt alternativ, eller det mest aktuella förslaget från kommunen.

Fakta

Väsjöområdet – ett prestigeprojekt

Väsjöområdet med 2 800 planerade bostäder är ett prestigeprojekt för Sollentuna kommun. Politikernas ambitioner är höga, både när det gäller arkitektonisk gestaltning och infrastruktur.

Väsjöprojektet har mötts av häftiga protester. Förutom Sollentunapartiets kritik mot bebyggelsen av sportfältet driver Naturskyddsföreningen en rättsprocess mot kommunen när det gäller strandskyddet runt Väsjön.

Förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i att kommunen utreder en linbaneförbindelse mellan Väsjön och Häggvik.