Låna en bok, en väska – eller en stickling

Gröndals bibliotek
Malin Brandt och Lynn Alpberg visar vad som finns i Språkväskan på Äppelhyllan.
Gröndals bibliotek
Barnen kan lägga sina önskemål i en tyck till-låda, i Gröndals bibliotek.
Gröndals bibliotek
Det finns flera studieplatser i Gröndals bibliotek, för den som vill plugga.
Debatten om bibliotekens roll går hög. Läsfrämjandet är trots allt det allra viktigaste, betonar bibliotekarierna i Gröndals bibliotek. Här lockar såväl sticklingar och fröer som klarröda Språkväskor till läsning.

En liten hylla full av grönska möter besökaren i Gröndals bibliotek denna vinter. Här finns fröer och sticklingar från allehanda växter, nedstuckna i små vattenglas. Det är besökare som ställt dit dem, och fäst små lappar med namn på dem. Och det går bra att ta med sig en stickling hem – om man ställer dit en annan  i stället.

– Det finns de som undrar varför bibliotek ska hålla på med detta, men jag tycker att det finns många skäl. Att byta växter är utbyte av kultur, och det finns en symbolik med fröerna som gror – här på biblioteket sår vi ju kunskapsfrön. Dessutom finns låneböcker om odling intill sticklingarna, säger bibliotekarien Lynn Alpberg och tillägger att ett viktigt syfte också är att skapa möten och samtal mellan besökarna.

I fröbiblioteket kan man byta till sig både fröer och sticklingar.     Foto: Anna Z Ek

Mitt i har stämt träff henne och kollegan Malin Brandt på Gröndals bibliotek en förmiddag, före öppningsdags. Ämnet för vårt samtal är  bibliotekens roll i samhället, med anledning av den långvariga och bitvis heta debatt som pågår. I både reportage och debattartiklar ställs frågan hur biblioteken ska hantera delvis motstridiga krav och nya uppgifter. På många bibliotek ägnar till exempel personalen mycket tid åt att skriva ut blanketter, ge data- och it-hjälp och svara på frågor om hur man söker bostadsbidrag eller förskoleplats.

– Hur hårt trycket är beror förstås på var man jobbar. Här i Gröndal, där medelklassen är stor, får vi inte så mycket sådana frågor. Men tidigare jobbade jag i Högdalen och där var det väldigt vanligt. Det är kluvet. Å ena sidan vill man ge människor stöd, å andra sidan finns det en gräns för vad som är vårt ansvar och vad vi får och kan göra, säger Malin Brandt.

”Vi är inte klara med var vi ska dra gränsen”

Att minska den digitala kunskapsklyftan hör numera till bibliotekens uppgifter. I Stockholm utbildas de nu i medie-och informationskunskap, bland annat för att kunna sprida kunskap om källkritik och integritet på nätet.

Viktigt och nödvändigt, javisst. Men både Malin Brandt och Lynn Alpberg betonar att bibliotekariernas främsta roll fortfarande är läsfrämjande. Hur de arbetar med detta förändras däremot, i takt med att samhället omvandlas. På Äppelhyllan, som vänder sig till barn som behöver extra hjälp med språket, finns ett exempel på förnyelse: den klarröda Språkväskan. Sex stycken finns att låna hem.

– En förskola använde väskan i arbetet med nyanlända barn. De tog rejäla språkliga skutt på bara några veckor, berättar Lynn Alpberg och plockar upp allt från klippdockor och ordmemo till bilderböcker och fägglada Babblare-figurer ur väskan.

Lynn Alpberg har ansvar för och brinner för Äppelhyllan, en hylla för barn som behöver extra hjälp med språkutvecklingen. Foto: Anna Z Ek

Nyanlända är en prioriterad grupp för biblioteken, och här kommer alltså Språkväskan till god hjälp. För vuxna som vill öva sig i svenska ordnas språkcaféer.

– Det kommer folk från alla möjliga länder. En gång kom sju personer, alla med olika ursprung! Vi försöker också formalisera vårt samarbete med SFI om visningar av biblioteken inom vår enhet, säger Malin Brandt.

Världen kommer till Gröndal, som också har något att erbjuda världen: en rik lokalhistoria. Vi avslutar vårt samtal vid den populära hyllan med hembygdslitteratur.

– Intresset för det lokala är jättestort i Gröndal, så är det inte överallt. Att möta det är också en viktig del av vårt arbete, säger Malin Brandt.

Det stora intresset för lokalhistorien är speciellt för Gröndal. Bibliotekarierna möter intresset både med litteratur och med föreläsningar, och samarbetar med bland annat hembygdsföreningen. Foto: Anna Z Ek