Anhörigstöd kommer till Grimsta

Nu kan anhöriga till personer som behöver omsorg få stöd genom cirkelträffar även i Grimsta. I november startar Grimstahörnan.

Under cirkelträffarna kan de som är anhöriga till personer med något slags omsorgsbehov träffas för att dela sina upplevelser.

Under mötena får de anhöriga bland annat möjlighet att även träffa biståndshandläggare och sjuksköterska.

Träffarna anordnas av stadsdelsförvaltningen och första mötet ska hållas på Växthuset i Vällingby den 2 november. Cirkeln inleds då med ett föredrag av Björn Pettersson från Brommageriatrikens minnesmottagning. Han ska prata om attityd och bemötande vid demens.