Vassa pålar vid bad kan vara rester av gammal pir

Inom kort kommer nya dykningar att genomföras vid Skavlötens badplats där spetsiga stavar hittades nedstuckna för en månad sedan.

Teorin är nu att de kan ha funnits där sedan länge.

Det var i slutet av juli som en pappa hittade två spetsiga stavar nedstuckna i sanden nedanför badbryggan vid Skavlötens badplats.

– Han kände något vasst med foten och drog upp en pinne. Sedan hittade han en till, berättar My Rönnols, fastighetschef vid Täby fastigheter AB som tar hand om skötseln av badplatsen.

Nyheten spred sig snabbt och många blev oroliga för att bada såväl där som på andra ställen eftersom misstanken genast uppstod att det kunde vara ett sabotage, ett sätt att skada badande. Alla badplatser i Täby undersöktes av dykare men inga fler pinnar hittades.

– Sedan dess har vi skannat av badet med ett verktyg varje morgon för att kolla att ingenting sticker upp någonstans som kan göra att folk skadar sig.

Nu när skolorna börjat igen undersöks inte badet på samma sätt. De två stavarna, samt ytterligare en som hittades senare, finns hos polisen eftersom det fanns misstankar om brott men utredningen har inte kunnat gå vidare eftersom inget mer har hänt. Ingen har sett något och det finns inga fingeravtryck. Gåtan är alltså fortfarande inte löst.

– Vi har börjat fundera på om det kan vara så att de här pinnarna har funnits där sedan tidigare. Om det kanske kan vara frågan om någon gammal utbyggnad, en pir eller så. Eller kanske att de har använts för något slags fiske. Att syftet aldrig har varit att skada någon.

Hon hoppas att alla som kan veta något om detta hör av sig.

För att undersöka om stavarna är betydligt äldre än man trott ska dykare göra en grundligare undersökning av området.

– Vi ska ha en träff med dykarna inom den närmaste veckan och diskutera olika teorier.

Är det många oroliga som hört av sig till er under den här tiden?

– Nej, vi har faktiskt bara fått ett samtal alldeles i början. Men det har ju gått ut information i tidningarna och på kommunens hemsida.

Det var här vid bryggan på Skavlötens badplats som de spetsiga stavarna hittades i slutet av juli.