ANNONS

”Västerås är ett alternativ till Bromma”

"Utred om Västerås flygplats eller andra flygplatser i regionen kan överta trafik från Bromma och Arlanda i framtiden", skriver fyra ledande politiker från Västerås i en debattartikel.
"Utred om Västerås flygplats eller andra flygplatser i regionen kan överta trafik från Bromma och Arlanda i framtiden", skriver fyra ledande politiker från Västerås i en debattartikel.
Andra flygplatser i regionen kan avlasta flygplatserna Bromma och Arlanda i framtiden. Låt Västerås flygplats bli ett sådant alternativ, skriver fyra kommunalråd i en debattartikel.
ANNONS

I sin utredning om Bromma flygplats skrev regeringens utredare Anders Sundström att han inte ser någon framtid för Bromma flygplats efter 2038 då avtalsperioden tar slut. Utredningens slutsats är att Arlanda behöver byggas ut och utvecklas för att kunna överta trafik från Bromma.

Det finns andra alternativ än att bygga ut Arlanda och det är att låta andra flygplatser i regionen avlasta Arlanda och Bromma, skriver fyra kommunalråd från Västerås i en debattartikel på webbplatsen flygtorget.se. De vill att staten utreder denna möjlighet för det framtida flyget.

De lyfter fram Västerås flygplats som ett sådant alternativ. ”Västerås flygplats har tillstånd att öka antalet flygrörelser och har stor utvecklingspotential”, skriver kommunalråden. De pekar på att det bara tar cirka en timme med tåg att ta sig från Västerås till Örebro eller Stockholm.

Artikeln lades ut i förra veckan och har fått 13 kommentarer varav de flesta är negativa. Flera tycker att Västerås ligger alltför långt bort, särskilt för dem som bor söder om stan.

”På Södertörn bor cirka 900 000 människor och ett alternativ till Bromma bör för att skapa balans i regionen ligga i södra Stockholm, inte halvvägs till Dalarna”, skriver en person.