Västerortsborna är värst på bidragsbrott

2,5 miljoner kronor i felaktiga bidrag – fusket i Spånga-Tensta är värst i Stockholm.

Hässelby-Vällingby ligger på andra plats. Och få kan betala tillbaka, enligt staden.

Nyligen släppte socialnämnden en rapport om bidragsfusk i Stockholms alla stadsdelar 2012.

Spånga-Tensta var överlägset värst i klassen. Socialnämnden konstaterade det rörde sig om över 2,5 miljoner kronor som skulle betalas tillbaka till staden. Av de drygt 2,5 miljoner som var felaktigt utbetalde lyckades Spånga-Tensta driva in 115 000 kronor.

I Hässelby-Vällingby som kom på andra plats krävdes totalt 1,2 miljoner tillbaka. Här lyckades de bara få tillbaka dryga 31 000 kronor.

Fusket handlar enligt rapporten främst om personer som inte redovisar alla sina inkomster. Det är något som är svårt för stadsdelens utredare att upptäcka.

I utredningen står det att pengarna ska betalas tillbaka inom två veckor om fusk upptäcks. Om det inte går ska en betalningsplan läggas upp.

– De flesta som utreds för de här brotten får försörjningsstöd. Då har de inte förmåga att betala tillbaka, säger Eva Åhlén, som utreder de här frågorna i Hässelby-Vällingby.

Enligt henne rör det sig om samma summor i år. Och dessvärre ser de inte ut kunna få tillbaka de pengar som redan betalats ut.

De flesta fall har polisanmälts, men utredningarna läggs oftast ner. Ofta för att tre år har gått sedan bidraget betalades ut. Då kan staden enligt lag inte längre driva en process om återkrav.

Malin Ericsson är handläggare på socialnämnden. Hon anser ändå att utredningarna gör att de bättre kan se fusket tidigare och förhindra det.

– När fel personer får stöd blir det en felaktig kostnad för staden som i slutändan drabbar alla, säger hon.

Hon menar att det finns folk som faktiskt betalar tillbaka. I rapporten finns siffror på att andra stadsdelar lyckats driva in mer. Totalt fick Stockholm in nästan 1,2 miljoner ifjol – främst från stadsdelarna söderort. Även i Kista-Rinkeby och i Bromma betalades allt tillbaka.

Rapporten visar också att folk slutar ansöka om bidrag när en utredning inleds. I Spånga-Tensta räknar de med att ha sparat nästan 800 000 på det viset.

I Hässelby-Vällingby var effekten inte alls den samma. Ingen slutade ansöka om bidrag.

Fakta

Alla inkomster och tillgångar ska redovisas

Totalt krävde stadsdelsförvaltningarna i Stockholm tillbaka 8,3 miljoner förra året. 1,2 miljoner betalades tillbaka.

I Spånga-Tensta anmäldes sju bidragsbrott till polisen 2012. Samma siffra i Hässelby-Vällingby var 42.

Lejonparten av de felaktiga utbetalningarna beror från början på att bidragstagarna inte har redovisat alla sina inkomster eller tillgångar.