Västertorp kan få en helt ny simhall

Den planerade renoveringen av Västertorps simhall kan komma att läggas på is. De höga renoveringskostnaderna för simhallar gör att Stockholms stad överväger att i stället bygga nya simhallar. Det kan nämligen bli billigare att bygga nytt än att rusta upp befintliga hallar.

– Det kostade 232 miljoner att renovera Farsta simhall och ett anbud på Åkeshov uppgick till 290 miljoner. Det är väldigt mycket pengar, och vi vill veta vad det skulle kosta att bygga nytt i stället, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

Tyresö har till exempel fått en helt ny bad- och motionsanläggning som öppnar efter årsskiftet. Hela anläggningen har kostat 165 miljoner kronor.

En annan anledning till att Stockholms stad nu ser över möjligheten att bygga nya simhallar i Åkeshov, Vällingby och Västertorp, är att budgeten är spräckt. De 500 miljoner kronor som var tänkta att räcka till renovering av fyra hallar räcker bara till två.

Men även om nybyggnad är billigare än att renovera kommer de pengar som blev kvar efter Farsta inte att räcka.

– Vi hoppas därför på att få mer pengar, säger Regina Kevius (M).

Men klart är att beslutet fortfarande gäller, alla tre simhallarna ska rustas upp eller rivas för nya.

När Västertorp eventuellt får en ny simhall är dock ovisst. Först på tur står Åkeshov och Vällingby.

Robert Sköld, driftchef för Västertorps sim- och idrottshall, menar att renoveringsbehoven är stora.

– Det viktigaste är att både simhallen och idrottshallen tillgänglighetsanpassas, säger han.

Vi vill veta vad det skulle kosta att bygga nytt i stället.Idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)