Västra Sicklaön ska bli en stad

”Sickla är på väg att bli stad, men man skulle behöva ordna så man fick hit tvärbanan” säger Anna Derwinger, om Nacka kommuns planer att förtäta västra Sicklaön.
”Sickla är på väg att bli stad, men man skulle behöva ordna så man fick hit tvärbanan” säger Anna Derwinger, om Nacka kommuns planer att förtäta västra Sicklaön.
Nacka kommun vill göra västra Sicklaön till en riktig stad.

– Att gå på Värmdö­vägen ska bli som att gå på Sveavägen, säger Erik Langby, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är lite småblåsigt och folktomt på kajen utanför Saltsjöqvarn.

– Här är fint, man har gjort ett bra jobb. Men det är rätt sterilt. Det är bara bostäder, hittills har jag bara sett en restaurang, så jag skulle nog inte vilja bo här, säger Tobias Backers från Berlin.

Han får medhåll av Vincent ­Söderberg, spelansvarig på Boule & Berså, en bit bort.

– Här finns bara boende, och inga butiker överhuvudtaget, det skulle behövas. Vi är det enda som händer överhuvudtaget.

I Sickla köpkvarter är förhållandet det motsatta – inga bostäder men däremot handel i överflöd.

– Här är väldigt dött på kvällen, det är alldeles för lite folk, säger Anna Derwinger, som jobbar på Intrum Justitia i området.

Just mixen av bostäder, service och arbetsplatser är en av de största utmaningarna som Nacka kommun har framför sig när man nu vill göra verklighet av planen att förvandla västra Sicklaön till en stad.

– Strävan är att få en äldre stads blandning på Sicklaön, säger Sven Andersson, översiktsplanerare på Nacka kommun.

Han har arbetat med att ta fram Nacka kommuns nya översiktsplan, som ska ligga som grundplåt för kommunens utveckling de närmaste 10–20 åren. Sven ­Andersson menar att Hammarby sjöstad kan vara en bra förebild för hur man från kommunen vill att de ska se ut på västra Sicklaön.

– Men det är inte helt lätt att förtäta och binda ihop Nacka med höjdskillnaderna i terrängen som finns, säger Sven Andersson.

Planen på att förtäta västra Sicklaön innebär att det till 2030 kan bo ytterligare 25 000 invånare där. Målet är också att öka antalet arbetsplatser med lika mycket. Det kräver att arbetsgivare tycker att Sicklaön är attraktiv – vilket i sin tur förutsätter en kraftigt utbyggd kollektivtrafik.

– Tunnelbanan är en väldigt stor punkt i vår planering. Mycket utbyggnad hänger på att tunnelbanan kommer till stånd, säger Sven Andersson.

Erik Langby, (M), ser förtätningen som det klimatsmarta alternativet på Nacka kommuns utveckling.

– Det är bättre att vi växer inåt i Stockholmsregionen än att vi bygger nya områden långt ute i kommunen. Bor man mer centralt minskar bilberoendet, säger Erik Langby.

Det är genom att fylla ut redan i anspråkstagen mark som kommunen vill förtäta Sicklaön.

– Vi ska utnyttja marken bättre, och fylla ut glesa ytor. Tanken är att värna om våra grönområden och bygga på ytor som är allmänt glesa men inte riktiga grönområden.

I planerna finns också att Värmdövägen ska få en ny roll, och gå från att vara en transportsträcka till att bli en stadsgata med bebyggelse framme vid trottoarkanten – och på så sätt bli mer promenadvänlig.

– Rätt hanterat är en tät stad attraktiv. I Stockholm kan man gå flera kilometer i varierad miljö och tycka att det är spännande, det gör man inte så gärna i en miljö som man uppfattar som ödslig och glest bebyggd.

Men den som väntar sig ett Stockholmslikt stadsliv inom kort kan bli besviken. Tunnelbanan ligger fortfarande långt fram i tiden och någon egentlig tidsram för förtätningen finns inte.

– Översiktsplanen vi antar fångar och tydliggör utvecklingen. Men att bygga en stad tar tid, ­säger Erik Langby.

Fakta

Ny översiktsplan styr utvecklingen

Den nya översiktsplanen tas upp i fullmäktige den 11 juni. Planen, som ska vara vägledande för kommunens utveckling, innehåller fyra strategier för Nackas framtid:

Skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön.

Ett komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka.

Utveckla Nackas lokala centra och deras omgivning.

Planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen i kommunen.