ANNONS

Vatten från avlopp läckte ut vid badet

Mälarhöjdsbadet hade otjänligt vatten efter sommarens skyfall i slutet av juli. De som badade då riskerade att bli magsjuka.
Mälarhöjdsbadet hade otjänligt vatten efter sommarens skyfall i slutet av juli. De som badade då riskerade att bli magsjuka.
Tänk dig 354 olympiska 50-metersbassänger fyllda med avlopps- och dagvatten.

Så mycket orenat ­vatten gick rakt ut Stockholms vattendrag förra året – bland annat vid Hägersten.
ANNONS

Det är vid pumpstationer, där fler avloppsrör möts, som det kan ta stopp. Stationerna blir överfulla och för att vattnet inte ska orsaka översvämningar i husen släpper det kommunala bolaget Stockholm vatten ut det förorenade vattnet i Mälaren och andra sjöar i staden.

– Det för med sig med sig bakterier, näringsämnen och även miljögifter. Gud vet allt vad man spolar ner, säger Anders Lundin vid miljöförvaltningen, som ansvarar för tillsynen av Stockholms vatten.

Utsläppen beror dels på enskilda haverier i systemet. Men den största orsaken är regn.

I ungefär hälften av alla avloppsledningar samsas dagvatten med spillvatten och regnar det mycket blir trycket för stort.

I samband med stora skyfall i slutet av juli i somras försämrades badvattenkvaliteten både vid Sätra­strandsbadet och Mälarhöjds­badet.

– Vid Mälarhöjdsbadet visade prover att vattnet var otjänligt, säger Jerzy Slazak, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid miljöförvaltningen.

Så man hade kunnat bli magsjuk om man badat och fått en kallsup då?

– Ja, exakt.

Samtidigt larmade husägare på Kungshatt om att det flutit upp bajskorvar, döda råttor och bindor vid strandkanten.

ANNONS

Miljöförvaltningen kopplar samman detta med ett haveri i Eolshälls pumpstation. De ansvariga för pumpstationen, Syvab, har dock nekat till att de nämnda föroreningarna skulle komma från Eolshäll.

Enligt Stockholms vattens släpptes nästan 885 miljoner liter förorenat vatten ut från ledningsnätet år 2014. Och då räknas inte utsläppen från reningsverken in. 100 miljoner liter släpptes ut i området vid Klubbensborg i Mälaren.

Stockholm vatten får enligt miljödomstolen bara släppa ut 325 000 kubikmeter i snitt till följd av nederbörd, utslaget på tio år. Det har bolaget överskridit med nära 120 000 kubikmeter. Nu ska miljöförvaltningen granska bräddningarna.

När Bromma reningsverkggs ner kommer den stora nya tunneln mellan Bromma och Henrikdals reningsverk att kunna ta emot mycket av vattnet. Det kommer att halvera bräddningarna.

Men tunneln blir inte klar förrän 2018. Fram till dess vill Stockholm vatten få tillstånd att släppa ut mer förorenat vatten.

– Alternativet är att folk får vatten i sina källare och det bedömer vi som mycket värre, säger Lars Lindblom, chef för kvalitets- och miljöstyrning på Stockholm vatten.