Skola spelade in utan tillstånd

JÄRFÄLLA Elva skolor i Järfälla har under hösten granskats av länsstyrelsen när det gäller kameraövervakning. Nio av skolorna har tillstånd till allmän kameraövervakning. På en av skolorna förekom otillåten inspelningstid.

Länsstyrelsen granskade totalt 106 skolor i Stockholms län. 47 skolor hade allmän kameraövervakning, 45 av dem bröt mot villkoren i tillstånden. Orsaker till olaglig kameraövervakning kan, enligt länsstyrelsen, vara bristande kunskaper eller att skolor medvetet väljer att inte följa tillstånden.