Vatten och avlopp blir dyrare

Vallentuna Från den 1 november i år höjs vatten och avloppstaxan i Vallentuna kommun. Det har kommunfullmäktige bestämt och höjningen är den första sedan 2009.

– För att vi ska kunna klara kommuninnevånarnas växande behov av VA-tjänster kommande år ser vi ett behov av att höja taxorna över hela ledet, förbrukning och anslutning, uttalar Roslagsvattens VD Mikael Medelberg på Vallentuna kommuns hemsida.