ANNONS

Vattenbrist hotar tusentals Värmdöbor

Grundvattennivåerna är låga i kommunen.
Grundvattennivåerna är låga i kommunen.
Efter en vår med extremt lite nederbörd har över tusen fastigheter i Fagerdala och Bullandö drabbats av vattenbrist. Den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp skulle hjälpa, men Värmdö kommun dröjer.
ANNONS

Nu går de boende ihop för att få till en ändring.
– Politikerna måste förstå att det här är ett problem, säger Carl-Johan Engström.

Han tillhör Fagerdala samfällighetsförening, som tillsammans med Björkviks tomtägareförening och Västra Älvsala Tomtägareförening gått ihop och skrivit brev till Värmdö kommun om det alarmerande läget. Totalt handlar det om 1 000 fastigheter.
–  De som har drabbats värst har fått in dåligt vatten. Det är ju det som följer om grundvattnet sinar och det är det som vi framförallt är oroliga för, säger Carl-Johan Fagerström.

Anledningen till de låga vattennivåerna är flera torrår på raken och lite nederbörd under våren. Men också att fler barnfamiljer flyttat till området och att andelen permanentboende stigit, vilket gör att vattenförbrukningen ökar i området.

Kommunalt VA dröjer

Planen var att de cirka 1 000 fastigheterna skulle anslutas till kommunalt vatten och avlopp efter att kommunstyrelsen redan 2014 beslutade att prioritera planering för VA i området. Det skulle hjälpa, men än har inget hänt.
– Värmdö kommun har skjutit på starten i flera år nu, säger Carl-Johan Engström. 

”Politikerna måste ta sitt ansvar”

Nu hoppas de hinna få till en utbyggnad av VA innan läget blir akut. Carl-Johan Engström menar att det är svårt för enskilda boende att veta om de ska satsa på renovering av sina egna system och kanske själva gräva efter grundvatten.
– Risken är ju att man gör en sådan investering i onödan när VA väl kommer. Men nu pekar det mot att det kan ta upp emot sex år innan de sista anslutna fastigheterna kan få VA. Och får vi allt mindre regn så bådar det inte gott. Politikerna måste förstå att många har en besvärlig situation och ta sitt ansvar och se till att vattenförsörjningen fungerar för invånarna, säger han.