Vattenexperiment lockade barnen

ÖSTERMALM I torsdags mani-festerades internationella världsvattendagen, men på Tekniska museet hade man ett arrangemang som sträckte sig över en stor del av veckan. Bland besökarna märktes många barngrupper som hade en egen hörna där man fick experimentera på temat vatten.

Världsvattendagen hålls årligen för att fästa uppmärksamheten på vikten av vatten och verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Årets tema var ”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”.