Min lokala hjälte

Vattenläcka i Vega gav stora problem

-
Vattenläckan i Vega sänkte vattentrycksnivån kraftigt i Handens vattentorn, och tvingade Haningeborna att snåla med vattnet under helgen.
En vattenläcka under riksväg 73 i höjd med Vega orsakade stora problem i Haninge den gångna helgen. Folk uppmanades att vara sparsamma med vattnet, först på måndagsmorgonen kunde vattnet återigen användas som normalt.

En större vattenläcka upptäcktes under riksväg 73, i höjd med nya trafikplatsen Vega, vid lunchtid på lördagen. En stor mängd vatten kom upp i samband med läckaget och boende på Hallstens väg i Vega blev utan vatten, enligt kommunens hemsida.

Räddningstjänsten ryckte ut.
– Det var väldigt svårt att komma fram till själva läckan, vi pumpade undan vatten så man skulle kunna åtgärda läckan. Vi fick låna in pumpar från andra håll, rent resursmässigt var det det mest krävande materialmässigt. Men personalmässigt var det ingen jättestor insats för oss, säger Mari Olsén, operativ chef vid Södertörns brandförsvar.

En vattentank ställdes upp på lekplatsen i början av Hallstens väg för de boende på gatan som var i behov av vatten.

vid 15.40 på lördagen var vattenläckan lokaliserad och avstängd, och tillförseln av vatten till Handens vattentorn kunde säkras men trycknivån i vattentornen var mycket låg. Kommunen uppmanade till återhållsamt användande av vatten under lördagskvällen, natten och söndagen så att nivån i tornen kunde återhämtas.

Vid 08.55 på måndagen kunde vattnet återigen användas som normalt. Johanna Blomberg, va-chef i Haninge kommun, uppger för Mitt i Haninge på måndagen att vattenläckaget uppstod i en ny anslutning på kommunens huvudvattenledning. Reparation pågår nu, och orsaken till läckan utreds.