Flytt av vattenledning sinkar bygget av Sköndals handelsplats

Sköndals handelsplats byggs i Sköndal. Ännu bara grus- och jordhögar och vattenfyllda hålor.
Än krävs en stor dos fantasi för att föreställa sig handelsplatsen i Sköndal.
Att förbereda bygget av Sköndals handelsplats tar längre tid än väntat.
Orsaken är en tidskrävande flytt av en vattenledning, och det stora vattenmagasin som måste byggas.

Stora grushögar, vattenfyllda hålor, högar med jord och sten – det är ännu så länge svårt att föreställa sig att tomten mellan Tyresövägen och Sköndalsvägen ska bli en ny, modern handelsplats.

Och det lär dröja innan byggnader kan börja uppföras. Just nu förbereder man en flytt av en stor vattenledning, till mitten av området.

– Det tar längre tid än vi trodde från början. Innan vi kan flytta ledningen måste vi förbelasta marken där den nya ledningen ska ligga. Det görs för att det inte ska bli sättningar. En parkering ska ligga över vattenledningen och det är förstås jätteviktigt att marken inte börjar röra sig när den utsätts för biltrafik, säger Christopher Taube, delägare i Scandinavian Property Development Fastigheter AB.

SP Development och KIAB Fastigheter AB köpte fastigheten av Axfood den 1 mars och är alltså ny ägare till marken där den nya handelsplatsen ska öppna.

Av Axfood fick Mitt i tidigare i vår uppgiften att inga förseningar var att vänta, men det reviderar nu alltså den nya ägaren.

Företaget har gjort en utredning tillsammans med Stockholms stad som visar att ett större vattenmagasin behövs än vad man tidigare trott.

– På grund av vatten som kommer från andra tomter måste vi bygga ett större magasin på vår tomt och det tar förstås också tid, säger Christopher Taube.

Han berättar också att bygget av Sköndals handelsplats samordnas med bygget av 15 radhus vid Sköndalsvägen, nära Sandåkravägen.

–  Vi ska flytta på både vattenledningar, elledningar  och en fiberkabel. Det arbetet samordnar vi med bygget av Korintkakan (kvarteret där radhusen ska byggas). Det gör vi för att man inte ska behöva gräva upp marken två gånger, säger han.

SP Development satsar nu på att butiken Willys (fortfarande ägd av Axfood) ska kunna öppnas under det andra kvartalet 2020. Plantagen och Systembolaget ska öppna senare under 2020, är tanken. Det är inte säkert att det blir under det första halvåret, som planen tidigare varit.

Byggherren har också stött på mer berg än väntat, men det ska inte orsaka förseningar.