Vattennivån steg i en rasande takt

”Vattnet har stått högt här på tomten förut men aldrig som nu”, säger Erika Westin. Verktygsbod, lekstuga och materialtält. Allt är översvämmat. Hur stora skadorna är går ännu inte avgöra.
”Vattnet har stått högt här på tomten förut men aldrig som nu”, säger Erika Westin. Verktygsbod, lekstuga och materialtält. Allt är översvämmat. Hur stora skadorna är går ännu inte avgöra.
Under torsdagsnatten trängde vattnet in husgrunden i Per Rosendahls och Erika Westins hus.

– När vattnet väl började stiga gick det i en rasande fart, säger Erika Westin.

Tomten är en sjö, byggtältet en mardröm och husgrunden översvämmad. Det ihärdiga regnandet och snöandet förra veckan översvämmade vägar och tomter vid Karbosjön. För Per Rosendahl och Erika Westin på Risvägen i Kummelnäs är vädret en katastrof.

– Det känns vedervärdigt just nu. Vi har ett tält med byggnadsmaterial översvämmat. Och vi vet inte hur stor skada översvämningen gör på själva huset, säger Erika Westin, som är hemma med nyfödde sonen Morris och dottern Lilli Lou, 3 år.

Hon och dottern kan bara se på när vattnet stiger i trädgården. Erika Westin och Per Rosendahl flyttade in i huset 2011 och har renoverat sitt hus och gjort om grunden. Just nu pågår arbetet att bygga till en liten lägenhet i anslutning till huset åt Erikas pappa.

– Allt arbete vi lagt ner på trädgården och husgrunden är åt helsicke som det ser ut nu. Och om det fryser till kommer det bli riktigt illa, då blir allt förstört, säger Erika Westin.

Det är inte första gången som tomten svämmats över, men det har aldrig tidigare varit så här mycket vatten. Familjen har efter tidigare översvämningar legat på sin lokala vägförening om att diken borde rensas.

– Kommunen har sagt att de ska komma ut hit och kolla i dag, och kanske hjälpa oss med pumpar. Men frågan är vart man ska pumpa vattnet, det går ju tillbaka hit, säger Erika Westin.

Enligt Per Rosendahl kan ett arbete vid Vikingshillsvägen ha förvärrat översvämningen.

– Det man funderar på är att dräneringsarbetet man gjort vid vägen, gör att det rinner på bättre till Karbosjön. Men eftersom man inte sänkt sjön så rinner vattnet ut i skogarna och in på tomterna här, säger Per Rosendahl.

Dag Björklund, teknisk direktör i Nacka kommun, berättar att förstärkningarna man gjort vid Vikingshillsvägen inte påverkat översvämningen i området.

– Det är helt enkelt så att det är för mycket vatten. Just nu är marken full med vatten, alla diken, alla spillvattensystem och alla sjöar är också fulla med vatten. Det finns ingenstans för vattnet att ta vägen.

Enligt honom är det ett gammalt problem med högt vattenstånd i vattensystemet som Karbosjön är en del av.

– Vi ska sänka sjön och öka avrinningen och vi har tillstånd för det. Vi planerar att göra det när detaljplanerna för området går igenom. Om det kommer att lösa problemet går inte att säga, men i vilket fall kommer det att hjälpa till, säger han

På Nacka kommun arbetar man nu med hur framtidens nederbörd ska hanteras.

– Det regnar mer och det regnar mer intensivt än förr. Hela dagvattenfrågan är mer aktuell än någonsin och vi har också kommit så långt att vi börjat sätta in insatser. Men tyvärr är det så att vissa av insatserna borde vi redan ha gjort.

Arbetet kommunen gjorde förra veckan har handlat om akuta insatser, bland annat har man förstärkt Vikingshillsvägen och rensat brunnar och diken.

– För samhället är det inte en kris just nu, men för den enskilde fastighetsägaren som ser vattnet stiga så kommer ordet kris upp, det förstår jag. Men vi sätter in så stora resurser vi kan för att underlätta för medborgarna så mycket det går.