Vattenpumpning begränsar cyklister

Det kommer att bli begränsad framkomlighet vid Helenelunds station under en period då vatten ska pumpas vid trafikbygge.

Trafik. Mellan den 24 augusti och den 14 september blir det svårare att ta sig fram vid Helenelunds station då vatten kommer att pumpas. Detta görs i samband med arbetet av tvärbanan. Det är vid gång- och cykelvägen som det kommer att vara begränsad framkomlighet vid vissa tider.

Arbetet innebär att vatten pumpas från en brunn nära busstunneln under E4:an som sedan leds till en dagvattenbrunn i Kista, enligt uppgifter på kommunens hemsida.

Ljudnivån kommer inte att vara hög då den eldrivna pumpen sitter diskret i brunnen.

En plastslang på 32 mm, som mest dras i skog, kommer att schaktas ner på tre ställen där gång- och cykelvägen går. Arbeten med detta kommer att ske mellan den 24-25 augusti och den 13-14 september. Men arbetet sker inte under rusningstrafik och halva delen av gång – och cykelvägen kommer att hållas öppen.

Det är WSP Sverige AB som utför vattenpumpningen på uppdrag av SLL.