Vattet i Värmdö ska bli bättre

Värmdö Nu ska återvinningen av närsalter från enskilda avloppsanläggningar i kommunen stimuleras.

Kommunstyrelsen har beslutat att anta en handlingsplan för att minimera utsläpp av fosfor och kväve.

Satsningen ska på lång sikt bidra till förbättrad kvalitet på kustvatten, levande strandflora och bättre badvatten.

– Det är ett viktigt arbete för att uppnå de nationella miljömålen om vatten av god kvalitet, säger kommunalrådet Malin Åberg-Aas (MP).

För vissa Värmdöbor innebär det ändrad hantering av latrin och fler kan komma att anslutas till kommunalt VA.