Vattnet i Jordbro får utökat skydd

Skyddsområdet för Hanvedens grundvattentäkt i Jordbro föreslås växa till nästan det dubbla.

Fler lokala företag hamnar då inom det skyddade området och får hårdare krav på sig.

Att det finns värdefullt dricksvatten i marken i Jordbro företagspark går inte att se med blotta ögat. Det ligger någon meter ner i marken, under lagret av sand och grus som dominerar markytan.

Redan i dag finns några företag i Jordbro företagspark inom det skyddade området.

Förslaget om att utvidga skyddsområdet ska behandlas i samråd i vår och då ska bland andra företagare och fastighetsägare få tillfälle att säga sin mening.

– Inget företag kommer att tvingas flytta. För dem som hamnar inom skyddsområdet blir det ökade egenkontroll och ökad tillsyn, säger Johanna Blomberg, VA-chef i Haninge.

För vissa typer av nya företag som vill flytta till Jordbro kommer kraven att skärpas. En del företag kommer inte att få flytta hit över huvud taget.

– Vi kommer inte att tillåta någon bensinmack. Det finns redan fem stycken i området, säger Johanna Blomberg.

Nuvarande skyddsområde med föreskrifter är från 1968 och inte längre aktuella, menar hon.

– De flesta invånare i Stockholmsområdet får sitt dricksvatten från Mälaren. Om Mälarens vatten av någon anledning skulle förorenas så måste det finnas en reservvattentäkt, säger ­Johanna Blomberg.

I det sammanhanget skulle Hanveden bli aktuellt. Men vatten härifrån används redan, som råvara till Bon Aqua Silver som Coca-Cola producerar.

Frågan om att utöka området är ännu så länge ett förslag. Ett eventuellt beslut om Hanveden kan dröja ett par år och fastställs av länsstyrelsen.

Planerna är inget som oroar företagarna i Jordbro.

– Det beror kanske på vilken verksamhet man har, men sådana här saker tar tid. Kommunen kommer säkert att informera oss, säger Per Nordqvist, ordförande i Jordbro företagspark.

Känner företagarna till att det är en vattentäkt här?

– Det är nog både från och till. Alla vet nog inte om att den finns, säger Per Nordqvist.