Min lokala hjälte

Vattnet var dåligt vid badplatser i Bromma

I värmeböljan är det skönt att ta ett svalkande dopp.

Men vattenkvalitén på Stockholms badplatser varierar.

Medan baden i Hässelby-Vällingby fått grönt ljus har flera badplatser i Bromma underkänts.

För alla som vill plaska runt i vattnet gäller det att hålla koll på vilken badplats man väljer. Under hela sommaren testas badvattnet regelbundet. Framför allt undersöks förekomsten av tarmbakterier, bland annat e-colibakterier. Om bakterien förekommer i vattnet kan en kallsup leda till magproblem som diarréer och kräkningar. Särskilt utsatta är små barn och personer med nedsatt immunförsvar.

– Folk med sår på benen och händerna ska inte bada i vatten där det kan finnas sådana bakterier för då kan de få infektioner eller infektionerna förvärras, säger Jerzy Slazak, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen i Stockholm.

I förra veckan bedömdes vattnet vid Johanneslundsbadet i Bromma som otjänligt vid två tillfällen, medan det tredje provet var ok. Även vid Solviksbadet som brukar ha bra resultat har vattnet bedöms som otjänligt.

– Det har varit lite turbulens, det brukar inte vara så många avvikande prover och vi hittar ingen riktigt förklaring till resultatet, säger Jerzy Slazak.

Det kan ha att göra med att det byggs mycket i Stockholm just nu.

– Det sprängs och grävs lite överallt och då kan gamla avloppsrör spricka. Därför tar vi nya prover för att se om det är en permanent utveckling eller bara tillfälligheter, säger Jerzy Slazak.

Vatten kan förorenas till exempel genom avföring från olika djur eller spillning från fåglar. Ett annat problem är gamla läckande avloppsrör. Vid kraftiga skyfall kan reningsverken överbelastas och klarar de inte av att rena smutsigt avloppsvatten riskerar tarmbakterier och parasiter att rinna ut i havet.

– Det finns en hel del gamla avloppsanläggningar runt om i landet. Om de ligger nära en badplats finns det en förhöjd risk, säger Margareta Lundin-Unger på Havs- och vattenmyndig­heten HaV.

Totalt fick 22 av Stockholms 31 badplatser helt godkänt i provtagningarna.

Fakta

Så mäts ditt badvatten

Varannan vecka tas vattenprover för att mäta bakterier och alger.

En badplats bedöms som ”tjänlig” eller ”otjänlig”. Bedömningen ”otjänlig” innebär höga halter av bakterier i vattnet.

Vid flera otjänliga prover kan miljö- och hälso­skydds­kontoret avråda från bad eller stänga badet.

Regn kan göra att bakteriehalten i vattnet ökar.

Vill du ta reda på hur vattnet är på just din badplats gå in på http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se.