ANNONS

Här växer nya Hagastaden fram

Kvarteret Cellen, vid Hemköpshuset. I mitten ett bostadshus.
Kvarteret Cellen, vid Hemköpshuset. I mitten ett bostadshus.
norra tornen
Nej, det är ingen korvkiosk utan en bit av norra tornen.
Här grävs ett gigantiskt vattenmagasin.
Här grävs ett gigantiskt vattenmagasin.
Påldäckning. Till höger syns nya Elite Hotel vid Nya Karolinska.
Påldäckning. Till höger syns nya Elite Hotel vid Nya Karolinska.
2017 börjar de första Hagastadsborna flytta in. Kanske lite svårt att tro när man ser på de här nytagna bilderna. Men det går framåt.
ANNONS

– Hagastaden är ett jättespännande och intressant projekt för en ingenjör, säger Ulf Jansson.

I sex år har han jobbat som projektledare för Hagastaden. För oss vanliga stockholmare är det kanske husen och framför allt de nya bostäderna som är intressanta. För honom är det de tekniska utmaningarna. Som bekant byggs husen på överdäckningar.

– Det är en teknikers våta dröm att jobba med det här, säger han. Det är massor med tekniska svårigheter att lösa varje dag. Vi bygger ovanpå tunnlar som används, tunnlar som ska hålla för att ställa hus på. Normalt bygger man på mark som finns. Området var tidigare bara ett stort hål med vägar och tågspår. Så hela projektet handlar om att skapa markyta där vi kan bygga hus, vägar och torg.

Bilden där en man står i förgrunden i varseloverall med gamla Karolinska i bakgrunden ser kanske ut som en vanlig byggrop. Men här anläggs ett gigantiskt vattenmagasin, tio meter under marken. Där ska allt sandblandat regnvatten som rinner ner i gatubrunnarna samlas.

– Det rymmer ungefär 3 000 kubikmeter så det ska kunna ta stora flöden. Där ska sand och annat skräp få sjunka undan. Sedan leds vattnet i en tunnel under Norra länken och sedan tar Solna vatten över. Efter rening ska det hamna i Brunnsviken. Vattnet som kommer i stuprören rinner direkt dit.

Det som ser ut som en snyggare korvkiosk är i själva verket en så kallad modul. Den är byggd i samma material som de norra tornen, de där som tidigare kallades Tors torn och var tänkta att bli 140 meter höga. Nu blir de i stället 104 respektive 120 meter. I modulen testas olika system som golvvärme innan de installeras i de riktiga husen.

Hela området ska vara klart 2025.

ANNONS