Här växer Eons anläggning i Högbytorp fram

Markarbeten på Högbytorpanläggningen utanför Bro.
Markarbeten på Högbytorpanläggningen utanför Bro.
Markarbeten på Högbytorpanläggningen utanför Bro.
Markarbeten på Högbytorpanläggningen utanför Bro.
Alla stora sprängningar för Eons nya anläggning i Högbytorp är nu klara. 450 000 ton berg har lossats och snart kommer man kunna se byggnaderna växa fram.

– Räknar man om det till vanliga lastbilslass så motsvarar det hela 45 000 lass. Viktigt att veta är dock att det sprängda berget efter bearbetning har använts på olika platser på arbetsplatsen. Nästan inget av det bortsprängda berget har alltså lämnat området, förklarar Lena Berglund som är Eons regionchef i Stockholm.

Det var i april i år som sprängningarna startade för den nya anläggningen norr om Bro som ska förse Stockholmarna med fjärrvärme och biogas. Efter sommaren har man nu satt igång med gjutningsarbeten och nästa vecka kommer man kunna se en del av byggnaderna växa fram.

Enligt planen är det den del som ska tillverka biogas som ska stå klar först – i augusti 2018. Under hösten läggs också fjärrvärmeledningar i marken i Upplands-Bro.

Kostnaden för de två anläggningarna är 2,5 miljarder kronor.