ANNONS

Nytt gädd-BB i Vaxholm färdigt vid årsskiftet

Gädda
Nu får gäddorna en ny plats där de kan leka och lägga ägg.
Vid Söderby träsk i Vaxholm skapas en våtmark som ska bli perfekt för gäddor att fortplanta sig i.
– Gäddor tycker om att leka på översvämmade gräsängar men tyvärr har många av gäddans naturliga lekplatser försvunnit, säger Per Åkerfeldt på Statens fastighetsverk.
ANNONS

– Genom att gräva ut en befintlig våtmark och skapa en öppen vattenspegel med konstgjorda öar, skapar vi här en perfekt miljö både för gäddor och sjöfågel, säger Per Åkerfeldt, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Arbetet vid Söderby träsk på Bogesundslandet beräknas bli klart vid årsskiftet och sker i samarbete med Länsstyrelsen, Vaxholms stad och Sportfiskarna.

Damm ska motverka övergödning

Redan 2016 kunde Mitt i berätta att Havs- och vattenmyndigheten delade ut projektpengar för att underlätta för gädda, abborre och gös att fortplanta sig.

Orsaken var att många av dessa fiskars naturliga lekplatser försvunnit när våtmarker torkat ut genom utdikningar.

Söderby träsk på Bogesundslandet har genom en å kontakt med havsvikarna Eke fjärd, Stäkeström och Släpan som leder ut till Tallaröfjärden.

Förutom gädd-BB blir det också en ny damm vid Söderby träsk, en så kallad fosforfälla, som ska samla upp växtnäring från skog och åkrar som annars bidrar till övergödning i havet.

Träsk röjs för gäddans skull

ANNONS